Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων κατόπιν Αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5b3e8f6-a1bb-49cc-b2f3-f26c6d959b37 399522

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόλυση από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από αίτηση και απευθύνεται σε Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που επιθυμούν να εξέλθουν από το Σώμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα για απόλυση από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώσεις

Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως. Η αίτηση απόλυσης, δύναται να ανακληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της περί απολύσεως απόφασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Aίτηση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραίτηση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Κατόπιν Αίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Οι συνοριακοί φύλακες απολύονται ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι συνοριακοί φύλακες κατ` εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση 3ετούς υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο τουλάχιστον έτη. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Για την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης απόλυσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2 και 15 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης και στη διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100150

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3, 5, 7 και 8 651 1971 211 Α

       Περιγραφή Αφορά στη διαδικασία απόλυσης ύστερα από αίτηση, στην ανάκληση της αίτησης απόλυσης, στην εκτέλεση αποφάσεως απολύσεως, στις υποχρεώσεις Υπηρεσιών και στη διαδικασία απόλυσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100211

      • Νόμος 28 παρ. 5 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στον έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την κατάταξη ή πρόσληψη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • Νόμος 4 παρ. 8 περ. α΄ 2622 1998 237 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην απόλυση συνοριακών φυλάκων κατόπιν αίτησης όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.5 άρ.1 του ν.3181/2003.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100218

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι, για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • 1 Παραλαβή των αιτήσεων απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων απόλυσης των ενδιαφερόμενων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, από τις Υπηρεσίες που υπηρετούν.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήσεων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση των αιτήσεων απόλυσης, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης Απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης απόλυσης στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους, αφού προηγουμένως δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.