Απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2be9473-8c0d-497d-a6c1-8a5b917ff199 705845

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος), ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε ενώ υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας. Ειδικότερα, όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμούν.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής είτε τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

  Σημειώσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Απόλυση γιων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και γιων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν λόγω τρομοκρατικής ενέργειας

       Επίσημος τίτλος

       Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Οικογενειακές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να είναι τέκνα ή αδελφοί προσώπoυ που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, είτε τέκνα ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας 1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν έχει ήδη συμπληρωθεί τρίμηνη πραγματική υπηρεσία, οπότε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις μετά τη διακοπή του αδικήματός τους.

        Όχι Όχι

       • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/24.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Πιστοποίηση ή βεβαίωση δικαστικής αστυνομικής ή άλλης Αρχής, Ελληνικής ή ξένης. Βεβαίωση

        Πιστοποίηση ή βεβαίωση δικαστικής αστυνομικής ή άλλης Αρχής, Ελληνικής ή ξένης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/24.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 9703

       • 3 Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) ή αντίγραφο του Δικαστικού Βουλεύματος που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοσή του υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την έκδοση πράξης ή Βουλεύματος ή αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή του. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) ή αντίγραφο του Δικαστικού Βουλεύματος που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοσή του υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την έκδοση πράξης ή Βουλεύματος ή αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/24.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου το πρόσωπο είχε την οικογενειακή μερίδα, για στρατολογική χρήση. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου το πρόσωπο είχε την οικογενειακή μερίδα, για στρατολογική χρήση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αυτού είναι δίμηνη. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη Στρατολογική Υπηρεσία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • Νόμος 58 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του ν.4541/18 ( Α΄ 93) και με το άρθρο 18 παρ.17 του ν.4609/19 (Α΄ 67).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 4 Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 61 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 2699)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45)

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, καταχωρίζεται η προβλεπόμενη στρατολογική μεταβολή στην ηλεκτρονική στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου και ενημερώνεται η Μονάδα στην οποία υπηρετεί, για την απόλυσή του μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή δημιουργούνται ενώ ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον ο ίδιος έχει ήδη συμπληρώσει τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δεν υποχρεούται σε επανακατάταξη και εντάσσεται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

        Ναι Όχι


       • 4 Απόρριψη Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο, μέσω της Μονάδας στην οποία υπηρετεί, σχετικό απορριπτικό έγγραφο, το οποίο φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

        Ναι Όχι


       • 5 Πέρας Διαδικασίας        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.