Απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2be9473-8c0d-497d-a6c1-8a5b917ff199 705845

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε ενώ υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας. Ειδικότερα, όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ανυπότακτοι υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, η οποία δεν μπορεί να γίνει στο ΚΕΠ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απόλυση τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, είτε τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόλυση γιων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και γιων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν λόγω τρομοκρατικής ενέργειας

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση όλων των τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλων των τέκνων ή αδελφών προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Ο ενδιαφερόμενος είτε να είναι γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής είτε γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την κατάταξη του ενδιαφερόμενου στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν έχει ήδη συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριών (3) μηνών ή έχει εξαγοράσει και έχουν αρθεί τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, οπότε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και κατά την παραμονή του εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες στρατιωτική υποχρέωση και να βρίσκεται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις μετά τη διακοπή του αδικήματός τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα, ή πιστοποίηση ή βεβαίωση δικαστικής αστυνομικής ή άλλης Αρχής Ελληνικής ή ξένης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα, ή πιστοποίηση ή βεβαίωση δικαστικής αστυνομικής ή άλλης Αρχής Ελληνικής ή ξένης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/24.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (Α΄302) όπως αντικ. με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, ΦΕΚ67 Α/03-05-2019. Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.53 του Δικηγορικού Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) ή αντίγραφο του Δικαστικού Βουλεύματος που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοσή του υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την έκδοση πράξης ή Βουλεύματος ή αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή του. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) ή αντίγραφο του Δικαστικού Βουλεύματος που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοσή του υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την έκδοση πράξης ή Βουλεύματος ή αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/24.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου το πρόσωπο είχε την οικογενειακή μερίδα, για στρατολογική χρήση. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου το πρόσωπο είχε την οικογενειακή μερίδα, για στρατολογική χρήση.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αυτού είναι δίμηνη από την έκδοσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3070

      • Νόμος 58 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 58 : Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ.17 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/3-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067) και το άρθρο 17 του ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93 Α/31-05-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180100093).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 4 Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 61 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών. Άρθρο 4 : Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

      • Υπουργική Απόφαση 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 Απόφαση ΥΦΕΘΑ/2006 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440), το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484), το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59334-59337 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • Εγκύκλιος 7240 2023

       Περιγραφή Παράταση έκδοσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση. Σχετικό: Η αριθ. 70 / 2023 (ΑΔΑ 6ΑΜΟ46ΜΤΛ6-Ο24, https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%226%CE%91%CE%9C%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9F24%22&page=0) Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/01/eggr7240-20230130.pdf

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, καταχωρίζεται η προβλεπόμενη στρατολογική μεταβολή στην ηλεκτρονική στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου και ενημερώνεται η Μονάδα στην οποία υπηρετεί, για την απόλυσή του μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή δημιουργούνται ενώ ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον ο ίδιος έχει ήδη συμπληρώσει τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δεν υποχρεούται σε επανακατάταξη και εντάσσεται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο, μέσω της Μονάδας στην οποία υπηρετεί, σχετικό απορριπτικό έγγραφο, το οποίο φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

       Ναι Όχι


      • 5 Πέρας Διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.