Απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση64db4d87-2331-44d5-8a77-6d1bfbc50a35 644872

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κάλυψη των αναγκών του συνόλου των Σ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των Σ.Δ.Ε. σε Καταστήματα Κράτησης από εκπαιδευτικό προσωπικό με απόσπαση για κάθε σχολικό έτος

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπάσεις έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος. Απαιτείται η έκδοση γενικής ή στοχευμένης(για συγκεκριμένους γραμματισμούς σε συγκεκριμένα Σ.Δ.Ε.) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση ενός σχολικού έτους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Συμμετοχής Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εν ενεργεία μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής Συγκεκριμένη ειδικότητα Εκπαιδευτικού(ΠΕ01,ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02,ΠΕ04.03, ΠΕ04.04,ΠΕ04.05,ΠΕ06,ΠΕ15, ΠΕ78,ΠΕ80,ΠΕ85,ΠΕ86,ΠΕ87.01,ΠΕ88.01,ΠΕ88.05)

       Όχι Όχι

      • 3 Συμμετοχής Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Εκπαιδευτικοί) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Εκπαιδευτικοί)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών με ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινής αποκλεισμού του υποψηφίου από την διαδικασία επιλογής, από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτά σε Σ.Δ.Ε./στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα κ.λ.π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται απο τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται απο τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 9703

      • 5 Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά Ξένης γλώσσας που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφρασή, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 6 Αποδεικτικό Πιστοποιημένης Γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Α Επιπέδου Πιστοποιητικό

       Αποδεικτικό Πιστοποιημένης Γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Α Επιπέδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 8619

      • Νόμος 71 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Στελέχωση των Σ.Δ.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Απόφαση Κ1/84836/13-07-2021 2021 3394 Β

       Περιγραφή Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203394

      • 1 Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων των ενδιαφερομένων βάσει της Προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήσεων των ενδιαφερομένων βάσει της Προκήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος φακέλων υποψηφίων και μοριοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η μοριοδότηση των υποψηφίων διενεργείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων κατάταξης/αποκλεισμού υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσονται από πενταμελή επιτροπή και αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr) οι Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε., ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων. Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής τους στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr) και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων από την επιτροπή ενστάσεων, συντάσσονται από την πενταμελή επιτροπή οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε., ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπάσεις έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.