Απόφαση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf52ade98-c403-491c-aa9b-7d6da1d08885 529840

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Απόφασης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Υπουργού Τουρισμού, η οποία διέπει τη λειτουργία του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Υπόδειξη για συμπλήρωση του φακέλουΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετων Τουριστικών καταλυμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ δημιουργίας του Σύνθετου Τουριστικού καταλύματος

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Κατάρτιση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, με συμβολαιογραφική πράξη, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Πράξη Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών, με συμβολαιογραφική πράξη, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι κοινόχρηστοι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος καλύπτουν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, στην οποία περιλαμβάνονται οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

       Όχι Όχι

      • 1 Συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, που καταρτίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, που καταρτίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάρτηση σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας (ΥΑ 125/25-1-2012, ΦΕΚ 195 Β΄)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών, καταχωρημένη στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό ότι οι κοινόχρηστοι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, στην οποία περιλαμβάνονται οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 5 Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος Απόφαση

       Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 17 ν.4664/2020 (Α΄32) - άρθρο 69 ν.4735/2020 (Α΄197)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 8,9,12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 17 ν.4276/2014 (Α΄155) - άρθρο 35 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 63 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 91 ν. 4914/2022 (Α΄61) Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 70 ν.4582/2018 (Α΄ 208) - άρθρο 35 ν. 4759/2020 (Α΄ 245) - άρθρο 36 ν.4875/2021 (Α΄250) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες / στελέχωση πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 19 ν.4302/2014 - άρθρο 35 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 41 ν.4308/2014 (Α΄251) - άρθρο 23 ν. 4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 2 ν. 4336/2015 (Α΄94) - άρθρα 31,50 ν.4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 377 ν.4412/2016 (Α΄147) - άρθρα 31,42-46 ν.4442/206 (Α΄230) - άρθρο 138 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 39 ν.4531/2018 (Α΄62) - άρθρο 30-33,51,63,67,96 ν.4582/2018 (Α΄208) - άρθρο 20 ν.4638/2019 (Α΄181) - άρθρα 34,48-49 ν.4688/2020 (Α΄101) - άρθρα 36,38 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρα 18-19 ν.4796/2021 (Α΄63) - άρθρο 23 ν.4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 26 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρα 32-33,49-51 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 110 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 48 ν.4948/2022 (Α΄125) - άρθρο 56 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρα 104-107 ν. 4982/2022 (Α΄195)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Άλλο 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα

       Περιγραφή Κυριότητα χωριστή σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια καθώς και τα δωμάτια κάτω από τη στέγη. Όταν πρόκειται για οικοδομή, ο κύριος ορόφου ή διαμερίσματος του είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ ανάλογη μερίδα πάνω στα μέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η αυλή.

       Νομικές παραπομπές https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf

      • Νόμος 3741 1929 4 Α

       Περιγραφή Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 33 α.ν. 44/1967 (Α΄106)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19290100004

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1024 1971 232 Α

       Περιγραφή Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 6 ν.2052/1992 - άρθρο 3 ν.2242/1994 (Α΄162)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100232

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 67 ν.4761/2020 (Α΄248) - άρθρο 164 ν.4808/2021 (Α΄101) - άρθρα 35-37,41,47,50,52 ν.4821/2021 (Α΄134) - άρθρο 69 ν.4830/2021 (Α΄169) - άρθρο 155 ν.4855/2021 (Α΄215) - άρθρο 105 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 25,29,48 ν. 4934/2022 (Α΄100) - άρθρα 46,74-79,81,91,95-100,106,115 ν. 4961/2022 (Α΄146) - άρθρο 74 ν. 5003/2022 (Α΄230)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Υπουργική Απόφαση 125 2012 195 Β

       Περιγραφή Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200195

      • Υπουργική Απόφαση 177 2012 319 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών, όρων & προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 9347/2014 (Β΄1013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200319

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: άρθρο 42 ν.4582/2018 (Α΄208)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

      • 1 Υποβολή φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται από τον φορέα φάκελος έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, ο οποίος πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην ΕΥΠΑΤΕ

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος εξετάζεται ως προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)

       Όχι Όχι


      • 3 O φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος, αφού εξετάστηκε ως προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), βρέθηκε πλήρης

       Ναι Όχι


      • 4 Ο φάκελος δεν είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος, αφού εξετάστηκε ως προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), βρέθηκε ότι δεν είναι πλήρης

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΕΥΠΑΤΕ ζητά την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος των συμπληρωματικών στοιχείων φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος συμπληρώνεται, ελέγχεται και διαπιστώνεται ότι είναι πλήρης

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο έγκρισης κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, τον τμηματάρχη, τον Διευθυντή της ΕΥΠΑΤΕ, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Τουρσμόυ

       Όχι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο αποστέλλεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου για την πρωτοκόλλησή του

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αναρτάται στη Διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του φορέα σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομική επιστολή

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.