Απόφαση ανάθεσης υπηρεσίας άμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση847c3711-4ecb-4f3d-ad27-f716f28e796e 642187

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων. Σε περίπτωση παραίτησης Υποθηκοφύλακα ή Συμβολαιογράφου που εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Άμισθου Υποθηκοφύλακα, ανατίθεται η υπηρεσία του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου σε άλλον Συμβολαιογράφο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην εν λόγω διαδικασία δεν υπάρχουν "Έννομα μέσα" και "Προϋποθέσεις"

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης από τα καθήκοντα του (αναπληρωτή) Άμισθου Υποθηκοφύλακα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάθεση υπηρεσίας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε Συμβολαιογράφους

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • Κανονιστική Διαταγή 5 παρ. 4 19/07/1941 1941 244 Α

       Περιγραφή Οργανισμός των Υποθηκοφυλακείων - Αναπλήρωσις του Υποθηκοφύλακος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19410100244

      • Νόμος 51 4356 2015 181 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του αρθ. 5 "Αναπλήρωσις του Υποθηκοφύλακος" του από 19/07/1941 κ.δ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100181

      • 1 Υποβολή αίτησης παραίτησης του Υποθηκοφύλακα ή Συμβολαιογράφου από τα καθήκοντα Άμισθου Υποθηκοφύλακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης παραίτησης του Υποθηκοφύλακα ή Συμβολαιογράφου από τα καθήκοντα Άμισθου Υποθηκοφύλακα στο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα του Υποθηκοφύλακα ή Συμβολαιογράφου πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων όπου ανατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αίτησης παραίτησης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραίτησης του Υποθηκοφύλακα ή Συμβολαιογράφου από τα καθήκοντα του Άμισθου Υποθηκοφύλακα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο προκειμένου αυτό να εκδώσει (σε ολομέλεια) απόφαση περί ανάθεσης της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου σε άλλον Συμβολαιογράφο.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας Άμισθου Υποθηκοφυλακείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της αποστολής της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου Πρωτοδικών (σε ολομέλεια) εκδίδεται απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου σε άλλον Συμβολαιογράφο.

       Όχι Όχι


      • 5 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής στο Εθνικό τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης, υποβολή για έλεγχο στον προϊστάμενο του Τμήματος και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή της απόφασης και αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας Υποθηκοφυλακείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ γίνεται έγγραφο ανακοίνωσης της ανάθεσης της υπηρεσίας του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου στον νέο Συμβολαιογράφο και κοινοποιείται μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών με την παράκληση να μας αποσταλεί αποδεικτικό επίδοσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.