Απόφαση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10a27354-7c34-4f39-8019-96bf6911cc00 784696

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών των υπαλλήλων των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση υπαλλήλου για αναγνώριση προγράμματος μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άρθρο 24 ν. 2812/2000
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης αναγνώρισης μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Απαιτείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων που είναι σε ισχύ για τους δικαστικούς υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • Νόμος 227 4798 2021 68 Α

       Περιγραφή Μεταβατική διάταξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων όπου ορίζεται ότι οι ανωτέρω διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2812/2000.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100068

      • Νόμος 9 παρ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' 4354 2015 176 Α

       Περιγραφή Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100033

      • 1 Παραλαβή έντυπης αίτησης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος γνησιότητας πανεπιστημιακού τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει έγγραφο με συνημμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στο πανεπιστημιακό ίδρυμα που το έχει εκδώσει προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα του.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση ερωτήματος στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της βεβαίωσης γνησιότητας, αποστέλλεται ερώτημα στο αρμόδιο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με συνημμένα φωτοαντίγραφα αίτησης & πτυχίου του υπαλλήλου προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει. Στο έγγραφο γίνεται αναφορά σχετικά με τη γνησιότητα του πτυχίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη απόφασης αναγνώρισης μεταπτυχιακού/διδακτορικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει απόφαση βάση της οποίας το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου του/της υπαλλήλου είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της στην υπηρεσία. Μετά την υπογραφή της απόφασης, αποστέλλει ακριβές αντίγραφο στον/στην υπάλληλο που έκανε την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης κατάταξης σε ΜΚ και βαθμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση απόφασης αναγνώρισης μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει διαπιστωτική πράξη όπου κατατάσσει τον υπάλληλο που κατέθεσε την αίτηση (από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης του) α) στο νέο μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ), σημειώνοντας τον πλεονάζοντα χρόνο και την ημερομηνία χορήγησης επομένου ΜΚ και β) στο βαθμό, σημειώνοντας τον πλεονάζοντα χρόνο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.