Απόφαση επίταξης απαλλοτριούμενων ακινήτων για τις ανάγκες κατασκευής έργου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeda3e762-6684-4d16-a0bd-2c67313fd65b 376266

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης επίταξης ακινήτων που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα για τις ανάγκες κατασκευής ενός έργου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκδοση απόφασης επίταξης ακινήτων που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα για τις ανάγκες κατασκευής ενός συγκεκριμένου έργου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση Επίταξης Ακινήτων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Επίταξης Ακινήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Το Νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων πρέπει να είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου ή Προϊσταμένη Αρχή ή Διευθύνουσα Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες του έργου.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Να αιτιολογείται η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, δεδομένης της καθυστέρησης της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η επίταξη ακινήτων αφορά σε έργα διαπλατύνσεων οδών ή μεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων) καθώς και κυκλοφοριακών κόμβων, σηράγγων, σταθμών μετρό και υπόγειων χώρων εντός ή εκτός πόλεων, αεροδρομίων, ελικοδρομίων ή λοιπών έργων υποστήριξης εν γένει των αερομεταφορών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου για τα οποία έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων. Σε αυτά τα έργα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.1838/1951.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες του έργου. Απόφαση

       Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούμενο να έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 2 Απόφαση ένταξης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Απόφαση

       Απόφαση ένταξης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούμενο το έργο να συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Νόμος 8 παρ. 2 2576 1998 25 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τον έλεγχο και την επίβλεψη των ρυθμών και της ποιότητας των έργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100025

      • Νόμος 4 παρ. 6 2366 1995 256 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100256

      • Νόμος 6 παρ. 20α 2052 1992 94 Α

       Περιγραφή Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100094

      • Νομοθετικό Διάταγμα 33 3881 1958 181 Α

       Περιγραφή Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100181

      • Αναγκαστικός Νόμος 5 παρ. 2 & 3 1838 1951 170 Α

       Περιγραφή Περί εκτελέσεως των έργων Υδρεύσεως των Αθηνών-Πειραιώς- Περιχώρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100170

      • 1 Παραλαβή αιτήματος ενδιαφερόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης από τον φορέα υλοποίησης έργου προς τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντος αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25). Διερευνάται αν τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο φορέας είναι επαρκή ή απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία για την διαδικασία έκδοσης απόφασης επίταξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου για προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση της Δ/νσης Δ25 προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) εισηγείται στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την έγκριση της εν λόγω επίταξης (η οποία θα έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος) και την αποδοχή των όρων αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών γνωμοδοτεί περί της αναγκαιότητας και των βασικών όρων της επίταξης των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών γνωμοδοτεί θετικά ως προς την επίταξη ακινήτων.

       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης του έργου, ο οποίος ζήτησε την επίταξη.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση Απόφασης Επίταξης Ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) συντάσσει απόφαση με την οποία εγκρίνει την εν λόγω επίταξη, τους όρους που διέπουν αυτή, ορίζει την επιτροπή προεκτίμησης ζημιών λόγω επίταξης καθώς και τις αρμοδιότητες αυτής.

       Σημειώσεις Η απόφαση αυτή υπογράφεται από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της Απόφασης Επίταξης ακινήτων στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης, η απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.