Απόφαση θέσης συμβολαιογράφου σε δυνητική αργία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b9b15fe-b16f-4157-9d1a-85331ea704fb 830173

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ενεργοποίηση της δυνητικής θέσης ενός συμβολαιογράφου σε αργία, ως συνέπεια της παραπομπής του τελεσίδικα για έγκλημα που επισύρει στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή ως συνέπεια υφιστάμενης εκκρεμούς πειθαρχικής δίωξης, για αδίκημα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε η αργία, ο συμβολαιογράφος επανέρχεται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία. Απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης και ο συμβολαιογράφος επανέρχεται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση. Για την αυτοδίκαιη αυτή επάνοδο του συμβολαιογράφου στην ενεργό υπηρεσία, συντάσσεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θέση συμβολαιογράφου σε αργία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Τελεσίδικη παραπομπή για έγκλημα που επισύρει στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Εκκρεμής πειθαρχική δίωξη για αδίκημα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 31 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Ο συμβολαιογράφος που έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα για έγκλημα που επισύρει στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή ο συμβολαιογράφος κατά του οποίου υφίσταται εκκρεμής πειθαρχική δίωξη για αδίκημα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αργίας. Η θέση σε αργία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από απόφαση του τριμελούς πειθαρχικού συμβουλίου, που επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, αρχίζει δε και παύει από την επομένη της κοινοποίησης της αντίστοιχης απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Σύνταξη ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον συγκεκριμένο συμβολαιογράφο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης συντάσσει το σχετικό ερώτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπογραφή του ερωτήματος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και αποστολή του στο αρμόδιο Συμβούλιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχετικό ερώτημα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση του Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί της θέσης του συμβολαιογράφου σε αργία.


       Περιγραφή Η θέση σε κατάστασης αργίας του συμβολαιογράφου αρχίζει δε και παύει από την επομένη της κοινοποίησης της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.