Απόφαση λήψης μέτρων επί υποψίας λύσσας σε κατοικίδιο δεσποζόμενο ή αδέσποτο σαρκοφάγο ζώο ή σε παραγωγικό/ά ζώο/α εκτροφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa2a7c1b9-f33a-47a7-a379-90aea8f5296e 470706

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διαχείριση περιστατικών λυσσύποπτων ζώων, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης του νοσήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Λυσσύποπτο χαρακτηρίζεται το κατοικίδιο σαρκοφάγο ή παραγωγικό ζώο που έχει δαγκωθεί ή έχει έρθει σε άμεση επαφή με τις εκκρίσεις άλλου, επιβεβαιωμένα (εργαστηριακά) θετικού ή ενδεχομένως θετικού στον ιό της λύσσας κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου ή ζώου της άγριας πανίδας (ζώο-φορέας). Το είδος των περιοριστικών μέτρων βασίζεται στην αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει τη σχετική απόφαση επιβολής, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το είδος του ζώου (κατοικίδιο σαρκοφάγο ή παραγωγικό) που εκτέθηκε ή ενδέχεται να έχει εκτεθεί στον λοιμογόνο παράγοντα, καθώς και το είδος του ζώου-φορέα (σαρκοφάγο κατοικίδιο ή της άγριας πανίδας) με το οποίο το πρώτο ήρθε σε επαφή, (β) το επίπεδο ενεργητικής ανοσοποίησης του ζώου που έχει ή ενδέχεται να έχει εκτεθεί (εμβολιασμένο ή μη), (γ) την επικινδυνότητα της έκθεσης με βάση την επιζωοτιολογική κατάσταση της περιοχής και την υγειονομική κατάσταση του ζώου-φορέα (επιβεβαιωμένα ή ενδεχόμενα θετικό), (δ) τη δυνατότητα απομόνωσης, ελέγχου και παρακολούθησης τόσο του λυσσύποπτου ζώου, όσο και του ζώου-φορέα στο οποίο αυτό εκτέθηκε.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση/Γνωστοποίηση στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή γεγονότος ή και υποψίας για περιστατιικό λυσσύποπτου ζώου.

Σημειώσεις

Αφορά νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Στην περίπτωση της μη λήψη υγειονομικών μέτρων, τεκμαίρεται ότι αξιολογήθηκε ότι δε χρήζει ενέργειας η περίπτωση που αναφέρθηκε στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση ζώων που έχουν ενδεχομένως εκτεθεί στον ιό της λύσσας, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης και αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.

      Επίσημος τίτλος

      Λήψη υγειονομικών περιοριστικών μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών λυσσύποπτων ζώων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η διαδικασία εκκινεί με την κοινοποίηση κάθε περίπτωσης περιστατικού λυσσύποπτου ζώου στις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τη διαχείριση ζώων (νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης).

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Για να τεθεί ένα λυσσύποπτο κατοικίδιο σαρκοφάγο ζώο σε απομόνωση, θα πρέπει να κατατεθεί στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή σχετική "Δήλωση-Δέσμευση" και στην περίπτωση που έχει εκτεθεί σε άλλο, επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα σαρκοφάγο ζώο, να ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: (α) να μπορεί να πιστοποιηθεί από κτηνίατρο ότι το ζώο ήταν καλυμμένο εμβολιακά κατά τη στιγμή της έκθεσης, (β) να είναι δυνατός ο άμεσος επανεμβολιασμός του ζώου, εντός 48 ωρών από την έκδοση επιβεβαιωτικού εργαστηριακού αποτελέσματος για το ζώο που είναι υπεύθυνο για την έκθεση, (γ) να προσκομιστούν ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ή του διαβατηρίου του ζώου, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33110301 2013 198 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200198

      • Προεδρικό Διάταγμα 133 1992 66 Α

       Περιγραφή Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας απο λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100066

      • Επίσημο έγγραφο 2017

       Περιγραφή Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της λύσσας.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima Ygeia/egxeiridio lyssa010217 new.pdf

      • 1 Παραλαβή κοινοποίησης περιστατικού, από την οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η λύσσα είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ζώων είναι υποχρεωμένο να κοινοποιεί άμεσα στην οκεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, κάθε περίπτωση υποψίας περιστατικού λύσσας σε ζώο κατοικίδιο ή της άγριας πανίδας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση κριτηρίων λήψης απόφασης επιβολής υγειονομικών μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αξιολογεί το κάθε περιστατικό, προκειμένου να δρομολογήσει τη λήψη των ενδεδειγμένων υγειονομικά μέτρων, ανά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Ευθανασία λυσσύποπτου ζώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ευθανασία ενός λυσσύποπτου ζώου επιβάλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, σε περίπτωση: (α) κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου που έχει έρθει σε άμεση επαφή ή έχει εκτεθεί σε εκκρίσεις επιβεβαιωμένα θετικού στη λύσσα ζώου (άλλου κατοικίδιου σαρκοφάγου ή της άγριας πανίδας) ή σε άλλο λυσσύποπτο ζώο που δεν μπορεί να απομονωθεί, παρακολουθηθεί και ελεγχθεί εργαστηριακά, εφόσον δεν είναι εμβολιασμένο ή/και δεν μπορεί να απομονωθεί, (β) λυσσύποπτου σαρκοφάγου ζώου που έχει τεθεί σε απομόνωση και εμφανίζει κατά τη διάρκειά της συμπτωματολογία συμβατή με τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας, (γ) παραγωγικού ζώου που έχει έρθει σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ή έχει δαγκωθεί από ζώο της άγριας πανίδας που είναι θετικό στον ιό της λύσσας ή που δεν είναι δυνατό να εξεταστεί εργαστηριακά, (δ) παραγωγικού ζώου που έχει έρθει σε επαφή με εκκρίσεις λυσσύποπτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου, εφόσον δεν μπορεί να τεθεί σε απομόνωση ή εφόσον το λυσσύποπτο ζώο κατά τη διάρκεια της απομόνωσής του εμφανίσει συμπτωματολογία συμβατή με τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαχείριση λυσσύποπτου ζώου που θανατώθηκε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, οι ενέργειες που ακολουθούν την ευθανασία ενός λυσσύποπτου ζώου περιλαμβάνουν: (α) την απολύμανση του χώρου θανάτου του ζώου και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που δύναται να έχουν έρθει σε επαφή με αυτό, (β) τη λήψη των κατάλληλων βιολογικών δειγμάτων από το νεκρό ζώο, προκειμένου να διενεργηθούν οι διαγνωστικές δοκιμές εργαστηριακής επιβεβαίωσης ή μη του νοσήματος, (γ) την ασφαλή διάθεση του νεκρού λυσσύποπτου ζώου στην πλησιέστερη εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

       Ναι Ναι


      • 5 Απομόνωση λυσσύποπτου ζώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής το λυσσύποπτο ζώο τίθεται σε απομόνωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Η απομόνωση του ζώου είναι αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου του ζώου (ιδιοκτήτης για τα δεσποζόμενα σαρκοφάγα, υπεύθυνος του Δήμου για τα αδέσποτα σαρκοφάγα, ιδιοκτήτης εκτροφής για τα παραγωγικά ζώα). Στην περίπτωση των παραγωγικών ζώων η απομόνωση ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα που παρακολουθείται το λυσσύποπτο σαρκοφάγο ζώο, στο οποίο αυτά έχουν εκτεθεί.

       Ναι Όχι


      • 6 Λοιπές ενέργειες κατά τη διάρκεια της απομόνωσης του λυσσύποπτου ζώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται με απόφαση του προϊσταμένου της περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, ορίζεται ότι κατά την απομόνωσή του, το λυσσύποπτο ζώο παρακολουθείται από κτηνίατρο ιδιώτη, κτηνίατρο του Δήμου ή ιδιώτη (για τα αδέσποτα) ή δημόσιο κτηνίατρο, εάν στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται να αποστέλει στην οικεία κτηνιατρική αρχή συμπληρωμένο το προβλεπόμενο "Δελτίο εξέτασης λυσσύποπτου ζώου", όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης στην οποία υποβάλλεται το ζώο στο τέλος κάθε μήνα της εξαμηνιαίας περιόδου απομόνωσης. Επιπλέον, επιβάλλονται, κατά περίπτωση: (α) εφόσον πρόκειται για κατοικίδιο σαρκοφάγο ζώο, ο άμεσος αντιλυσσικός εμβολιασμός του και (β) εφόσον πρόκειται για παραγωγικά ζώα, η καταστροφή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για παρασκευή ζωοτροφών.

       Ναι Όχι


      • 7 Άρση μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, εφόσον τα απομονωμένα ζώα ή/και τα λυσσύποπτα ζώα στα οποία αυτά εκτέθηκαν, δεν εμφανίσουν συμπτωματολογία συμβατή με τη λοίμωξη, από τον ιό της λύσσας ή δεν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ότι είναι θετικά στον ιό.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.