Απόφαση λήψης μέτρων σε εστία λύσσας με θετικό στη λύσσα ζώο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση500d99cc-53b8-4d5e-ab6d-fc107b4cb7bf 867146

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστίας λύσσας στα ζώα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Μία περιοχή της επικράτειας χαρακτηρίζεται ως "εστία λύσσας", όποτε προκύπτει θετικό διαγνωστικό εργαστηριακό αποτέλεσμα σε βιολογικό δείγμα που έχει ληφθεί είτε από λυσσύποπτο ζώο (κατοικίδιο σαρκοφάγο ζώο, παραγωγικό ζώο ή ζώο της άγριας πανίδας), ή από ζώο της άγριας πανίδας που δειγματίστηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης (πρόγραμμα αντιλυσσικού εμβολιασμού των ζώων της άγριας πανίδας).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση


Τίτλος

Θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Σημειώσεις

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς κοινοποιεί άμεσα το κάθε θετικό στη λύσσα εργαστηριακό αποτέλεσμα στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αρμόδια, κατά περίπτωση, περιφερειακή κτηνιατρική αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σε περίπτωση θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος η αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά λαμβάνει μέτρα.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφαρμογή μέτρων περιορισμού και καταπολέμησης εστίας λύσσας με επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο.

      Επίσημος τίτλος

      Λήψη υγειονομικών περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση εμφάνισης εστίας λύσσας στα ζώα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Ύπαρξη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος λύσσας σε ζώο.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33110301 2013 198 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200198

      • Προεδρικό Διάταγμα 133 1992 66 Α

       Περιγραφή Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας απο λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100066

      • Επίσημο έγγραφο 2017

       Περιγραφή Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της λύσσας.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima Ygeia/egxeiridio lyssa010217 new.pdf

      • 1 Κοινοποίηση θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών/Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων), στο οποίο κατευθύνονται όλα τα δείγματα που συλλέγονται στο πεδίο και προορίζονται για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών διάγνωσης της λύσσας, κοινοποιεί άμεσα το κάθε θετικό στη λύσσα εργαστηριακό αποτέλεσμα στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αρμόδια, κατά περίπτωση, περιφερειακή κτηνιατρική αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Καθορισμός-οριοθέτηση εστίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής καθορίζεται η εστία λύσσας, η οποία εκτείνεται σε κυκλοτερή περιοχή ακτίνας 50 χιλιομέτρων γύρω από το γεωγραφικό σημείο ανεύρεσης/θανάτωσης του θετικού στη λύσσα ζώου. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται η τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων, που φέρουν κατάλληλη σήμανση, σε εμφανή σημεία στις οδούς εισόδου στην περιοχή. Σε συνεργασία με την κεντρική αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Υγείας των Ζώων), η εστία λύσσας εντάσσεται στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης του προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού των ζώων της άγριας πανίδας, κατά την αμέσως επόμενη εμβολιαστική εκστρατεία που προγραμματίζεται να διενεργηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Επαγρύπνηση τοπικών υπηρεσιών και φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης (α) των υγειονομικών αρχών για την έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού (εμβόλια και οροί) και την ετοιμότητά τους στην ενδεχόμενη αντιμετώπιση περιστατικών σε άτομα υψηλού κινδύνου, (β) των ιδιωτών κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τόσο σε ότι αφορά την τήρηση της υποχρέωσης άμεσης κοινοποίησης τυχόν περιστατικών λυσσύποπτων ζώων, όσο και για τη συνδρομή τους στην επιτήρηση των λοιπών περιοριστικών μέτρων, (γ) των Δασικών υπηρεσιών και των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων για τη συνδρομή τους στην ενίσχυση των δράσεων παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης του νοσήματος, (δ) των υπευθύνων τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη περιοριστικών μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα: (α) η θανάτωση των ζώων τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με τις εκκρίσεις του θετικού στη λύσσα ζώου, (β) η απολύμανση του χώρου ευθανασίας ή θανάτου του θετικού στη λύσσα ζώου, καθώς και η διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτό, (γ) η ασφαλής διάθεση των νεκρών ή θανατωμένων ζώων στην πλησιέστερη εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, (δ) η απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής στην περίπτωση νεκρών ή θανατωμένων παραγωγικών ζώων, (ε) η εφαρμογή των παρεκκλίσεων του άρθρου 9 της συνθήκης της Βέρνης (ν.1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, (στ) ο προληπτικός αντιλυσσικός εμβολιασμός όλων των κατοικίδιων σαρκοφάγων ηλικίας άνω των 3 μηνών, για τη δημιουργία βιολογικού φραγμού, (ζ) η απαγόρευση της μετακίνησης, της ελεύθερης διακίνησης και αγοραπωλησίας των μη εμβολιασμένων κατοικίδιων σαρκοφάγων, καθώς και των εμβολιασμένων για πρώτη φορά ζώων εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών από τον εμβολιασμό τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Άρση μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση λήψης μέτρων του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον τα επιζωοτιολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής τεκμηριώνουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και σίγουρα όχι πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την εφαρμογή των μέτρων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.