Απόφαση συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τον Κώδικα Συμβολαιογράφων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9c6179f4-f052-4862-98a2-60c5f99192d0 961794

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με αρμοδιότητα τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Ειδικότερα, το ανωτέρω συμβούλιο εξετάζει αιτήματα μεταβολής έδρας συμβολαιογράφων (παρ. 4, αρθ. 2 του ν. 2830/2000).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης μη υπαγομένων στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ.3 4352 1964 135 Α

       Περιγραφή Τριακονταπενταετία -Αναδιοργάνωση δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19640100135

      • Νόμος 2 2993 2002 58 Α

       Περιγραφή Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, κατάστασης δικαστικών λειτουργών και Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100058

      • Νόμος 2 παράγραφος 4 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Μεταβολή έδρας συμβολαιογράφου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, που αποφαίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Η μετακίνηση συμβολαιογράφου στη νέα έδρα, λόγω της μεταβολής της έδρας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων συμβολαιογράφων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ορισμό μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συντάκτης (αρμόδιος υπάλληλος) συντάσσει έγγραφο το οποίο προωθεί για υπογραφή στην ιεραρχία με τελικό υπογράφοντα τον Υπουργό. Αφού υπογραφεί το έγγραφο ακριβές αντίγραφο του διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της πρότασης μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνει την πρόταση μελών από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συντάκτης προωθεί την απόφαση για υπογραφή στη διοικητική ιεραρχία με τελικό υπογράφοντα τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση της απόφασης στα μέλη του Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συντάκτης κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης στα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.