Αρχική εγγραφή ενηλίκου στο δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd4684682-5f75-4b97-a786-46550aa28bee 468468

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
5
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αρχική εγγραφή στο δημοτολόγιο ενήλικων Ελλήνων πολιτών, που δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη την εγγραφή τους και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά όσους αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Σημειώσεις

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου, όπου θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική εγγραφή ενηλίκου στο δημοτολόγιο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να κατέχει την ελληνική ιθαγένεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενήλικος Έλληνας πολίτης, που δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο και συντρέχει νόμιμη περίπτωση εγγραφής του, γίνεται δημότης στον Δήμο της κατοικίας του ή καταγωγής του, και αν είναι κάτοικος εξωτερικού, στον Δήμο που επιθυμεί (αρ.15 ν.3463/2006).

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Για πρόσωπα που δεν υφίσταται ληξιαρχική πράξη γέννησης συντεταγμένη μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την γέννηση, υποβάλλεται επιπροσθέτως: Βεβαίωση από τα τηρούμενα αρχεία του μαιευτηρίου ή του νοσηλευτικού ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός, περί του γεγονότος της γέννησης του/της ενδιαφερόμενου/ης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια βεβαίωση, τότε απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, η οποία αναγνωρίζει κατ’ άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) τη συγγενική σχέση με τους γονείς ή με τον γονέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Δημοτολογική εγγραφή των γονέων του/της ενδιαφερόμενου/ης στα ισχύοντα δημοτολόγια πριν την ημερομηνία γέννησης του/της. Πιστοποιητικό

       Δημοτολογική εγγραφή των γονέων του/της ενδιαφερόμενου/ης στα ισχύοντα δημοτολόγια πριν την ημερομηνία γέννησης του/της.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα του/της ενδιαφερόμενου/ης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα του/της ενδιαφερόμενου/ης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων, εφόσον ο/η αιτών/ουσα γεννήθηκε εντός γάμου ή εντός συμφώνου συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων, εφόσον ο/η αιτών/ουσα γεννήθηκε εντός γάμου ή εντός συμφώνου συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 5 Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης, για έγγαμο ή σε σύμφωνο συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης, για έγγαμο ή σε σύμφωνο συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • Νόμος 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση 90294 2022 6870 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

       ΑΔΑ 6ΥΠΕ46ΜΤΛ6-Σ0Ξ

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ο φάκελος πρωτοκολλείται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το ταυτοποιητικό έγγραφο του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης και όσα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει αυτεπάγγελτα.

       Όχι Όχι


      • 4 Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο δημοτολόγιο, συντάσσεται έγγραφο, περί αδυναμίας εγγραφής στο δημοτολόγιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση απαντητικού εγγράφου στον πολίτη ή μέσω του ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Τα δικαιολογητικά είναι ορθά και πληρούνται οι προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή στο δημοτολόγιο.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης Δημάρχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται και πρωτοκολλείται η σχετική απόφαση Δημάρχου.

       Ναι Όχι


      • 8 Εισάγεται κανονική εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης στο δημοτολόγιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημιουργεί νέα εγγραφή στο δημοτολόγιο και οικογενειακή μερίδα ή καταχωρεί τον/την ενδιαφερόμενο/η σε ήδη υπάρχουσα.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση της απόφασης Δημάρχου στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση Δημάρχου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.