Αρχική πιστοποίηση - Εγγραφή στο Μητρώο ασθενών με HIV

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηafd5e46b-3ad1-4fa9-97cc-498182909b60 546314

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Νοσοκομεία, Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου AIDS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 έως 40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη όλων των ασθενών μετά από θετικό επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο για HIV. Στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο των ασθενών με HIV λοίμωξη. Στο Μητρώο καταγράφονται, εκτός από όσους διαγιγνώσκονται με HIV λοίμωξη μετά την έναρξη λειτουργίας του, και όσοι έχουν διαγνωστεί στο παρελθόν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου AIDS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από Μονάδες Λοιμώξεων και Εξωτερικά Ιατρεία παρακολούθησης Ατόμων με HIV λοίμωξη, που λειτουργούν σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές/θεραπευτήρια/ιατρεία ή στο «Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού».

Τελευταία ενημέρωση

28/05/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV Λοίμωξη

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,


      • 1 Ιατρικές Κάθε ασθενής ανεξαρτήτως ηλικίας, ο οποίος έχει διαγνωστεί, μετά από επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο, ότι πάσχει από HIV λοίμωξη εντάσσεται υποχρεωτικά από ιατρό του Κέντρου Αναφοράς ή εξειδικευμένου εργαστήριου που διενήργησε τον κρίσιμο επιβεβαιωτικό για HIV εργαστηριακό έλεγχο, στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη. Κάθε ασθενής ανεξαρτήτως ηλικίας, ο οποίος έχει διαγνωστεί, μετά από επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο αλλά πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου, ότι πάσχει από HIV λοίμωξη, εντάσσεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό του στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση Γ.Π. οικ. 68677 2022 6110 Β

       Περιγραφή Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206110

      • Νόμος 1-8 3892 2010 189 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100189

      • 1 Διενέργεια εξέτασης για λοίμωξη του ιού HIV

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται σε δομή εξέτασης με σκοπό τη διενέργεια εξέτασης για ενδεχόμενη λοίμωξη από τον HIV, είτε κατόπιν ενδείξεων/ συμπτωμάτων είτε για προληπτικούς λόγους. Πραγματοποιείται λήψη βιολογικού υγρού προς εξέταση, όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικές δομές και στην κοινότητα.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή του θετικού αποτελέσματος για περαιτέρω διερεύνηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν το αποτέλεσμα της αρχικής δοκιμασίας ανίχνευσης αντισωμάτων/ αντιγόνου είναι θετικό, τότε θα πρέπει να παραπέμπεται στα Κέντρα Αναφοράς AIDS και να διενεργείται επιπρόσθετη διερεύνηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του εξεταζόμενου για το αρνητικό αποτέλεσμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της διενέργειας της εξέτασης, το αποτέλεσμα αυτής είναι αρνητικό. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει ενημέρωση για το αρνητικό αποτέλεσμα και την πιθανότητα ανάγκης να επαναληφθεί η εξέταση.

       Σημειώσεις Όταν το αποτέλεσμα της αρχικής δοκιμασίας ανίχνευσης αντισωμάτων/ αντιγόνου είναι αρνητικό, τότε το άτομο θεωρείται ότι δεν έχει μολυνθεί από τον ιό, εκτός αν παρουσιάζει συμπτώματα HIV πρωτολοίμωξης ή έχει ιστορικό πρόσφατης έκθεσης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό σε περίπτωση που το άτομο προσέρχεται να εξεταστεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 4-6 εβδομάδων, ενώ έχει πρόσφατη έκθεση υψηλού κινδύνου. Η περίπτωση αξιολογείται από τον επαγγελματία υγείας, ο οποίος συμβουλεύει το άτομο πότε πρέπει να επαναλάβει την εξέταση.

       Ναι Ναι


      • 4 Διενέργεια επιβεβαιωτικού ελέγχου μετά από αρχικό θετικό αποτέλεσμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε θετικό αποτέλεσμα αρχικής δοκιμασίας ανίχνευσης ανίχνευσης αντιγόνου/ αντισώματος θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με επιπρόσθετη διαδικασία διάγνωσης, όπου είναι εφικτό με επανάληψη της εξέτασης σε δεύτερο ξεχωριστό δείγμα ορού ή πλάσματος και μετά να διενεργείται περαιτέρω έλεγχος με πιο ειδικές δοκιμασίες, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του συγκεκριμένου θετικού δείγματος με συγκεκριμένο ασθενή.

       Σημειώσεις Η περαιτέρω διερεύνηση ενός αρχικού θετικού αποτελέσματος διεξάγεται σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου AIDS. Εάν είναι εφικτό, το άτομο παραπέμπεται στο Κέντρο Αναφοράς AIDS για να πραγματοποιηθεί εκ νέου αιμοληψία και να ελαχιστοποιούνται τυχόν λάθη. Το κύριο βιολογικό δείγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι το αίμα. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ανακοινώνεται σε κάποιο άτομο το θετικό αποτέλεσμα, αν δεν έχει ακολουθήσει περαιτέρω έλεγχος από τα Κέντρα Αναφοράς AIDS. Μόνο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης είναι θετικό, η αρχική δομή εξέτασης διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου σε Κέντρο Αναφοράς για επιβεβαιωτικό έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του εξεταζόμενου για το θετικό αποτέλεσμα του επιβεβαιωτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εξεταζόμενος ενημερώνεται για το θετικό αποτέλεσμα του επιβεβαιωτικού ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του εξεταζόμενου για το αρνητικό ή ακαθόριστο αποτέλεσμα του επιβεβαιωτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της διενέργειας του επιβεβαιωτικού ελέγχου, το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει ενημέρωση για το αρνητικό αποτέλεσμα και την πιθανότητα ανάγκης να επαναληφθεί η εξέταση. Σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του αρχικού ανοσοενζυμικού ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, τότε το αποτέλεσμα ορίζεται ως ακαθόριστο και συστήνεται η διενέργεια δεύτερης ανοσοενζυμικής δοκιμασίας σε χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων σε νέο δείγμα αίματος ή πλάσματος.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων των δυο αρχικών δοκιμασιών ανίχνευσης του HIV θα πρέπει να διενεργείται επανάληψη της εξέτασης σε δεύτερο δείγμα ορού ή πλάσματος σε κέντρα αναφοράς σε χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του συγκεκριμένου θετικού δείγματος με το συγκεκριμένο ασθενή. Στην περίπτωση που ένα ασθενώς θετικό αποτέλεσμα αρχικού ελέγχου του δείγματος δε μπορεί να επιβεβαιωθεί ή δε δίνει θετικό αποτέλεσμα σε καινούργια αιμοληψία είναι ενδεικτικό μη ειδικής αντίδρασης (ψευδώς θετικό αποτέλεσμα).

       Ναι Ναι


      • 7 Καταχώριση θετικού αποτελέσματος στο Μητρώο και δημιουργία καρτέλας ασθενούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιατρός ή ειδικευόμενος ιατρός του Κέντρου Αναφοράς ή του εξειδικευμένου εργαστηρίου που διενήργησε τον κρίσιμο επιβεβαιωτικό για HIV εργαστηριακό έλεγχο καταχωρεί υποχρεωτικά το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων στο Μητρώο για τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με HIV λοίμωξη.

       Σημειώσεις Κάθε ασθενής ανεξαρτήτου ηλικίας, ο οποίος έχει διαγνωστεί, μετά από επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο, ότι πάσχει από HIV λοίμωξη εντάσσεται υποχρεωτικά από ιατρό του Κέντρου Αναφοράς, που διενήργησε τον κρίσιμο εργαστηριακό επιβεβαιωτικό έλεγχο στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη. Κάθε ασθενής ανεξαρτήτου ηλικίας, ο οποίος έχει διαγνωστεί, μετά από επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο αλλά πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου, ότι πάσχει από HIV λοίμωξη εντάσσεται υποχρεωτικά, από το θεράποντα ιατρό του στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη. Η ένταξη ασθενούς στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη διενεργείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς από διαπιστευμένο χρήστη της κατηγορίας «Υπεύθυνοι Καταχώρισης στο Μητρώο». Μετά από τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς, οι διαπιστευμένοι χρήστες της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επικαιροποιήσουν επιπλέον στοιχεία για τον ασθενή, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.