Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Αναπηρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση12a12022-8658-490f-bdd8-9d6b7153cbff 188918

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί: (α) να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του, (β) να ενημερωθεί για την ημερομηνία εξέτασης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, (γ) να μάθει το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για:

1. Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση

2. Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης

3. Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης

4. Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει είτε ο ίδιος ο ασφαλισμένος-ενδιαφερόμενος είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του και συγκεκριμένα:

1. οι γονείς και επίτροποι για τα παιδιά τους

2.οι δικαστικοί συμπαραστάτες για τους ενήλικες

3. ο κάτοχος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

4. ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Ο αιτών θα χρειαστεί να:

1. συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

2. συμπληρώσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του

3. επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη σχέση του με τον εξεταζόμενο και να συμπληρώσει τα στοιχεία του (για νόμιμους εκπροσώπους). Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ενημερώσει τον θεράποντα ιατρό που παρακολουθεί τον εξεταζόμενο για την καταχώρηση του Εισηγητικού Φακέλου της πάθησής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρακολούθηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 15.09.2022 ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας». Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά και μέσω αντιπροσώπου του μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ. Στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ωφελημάτων και οι Φορείς καταβολής αυτών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός 30 ημερών στο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ της περιοχής του χωρίς παράβολο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πιστοποίηση Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Αναπηρίας Να έχει θεράποντα ιατρό που παρακολουθεί τον εξεταζόμενο, να έχει διαγνώσει την πάθηση και μετά την υποβολή της αίτησης να ενημερωθεί (ο θεράποντας ιατρός) προκειμένου να προχωρήσει στην καταχώρηση του Εισηγητικού Φακέλου της πάθησής του.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα δεν επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας και πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις που αφορούν σε (1) Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης ή (2) Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή (3) Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Πιστοποίησης, Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 1458

      • 2 Εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που την αίτηση υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του ασφαλισμένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 3 Δικαστική Απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και ανάθεσης επιμέλειας Απόφαση

       Δικαστική Απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και ανάθεσης επιμέλειας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και επιμέλειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 4 Πληρεξούσιο (Γενικό ή Ειδικό) Πληρεξούσιο

       Πληρεξούσιο (Γενικό ή Ειδικό)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πληρεξούσιο θα πρέπει είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο μεγάλο εύρος ενεργειών (Γενικό Πληρεξούσιο) είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο τη δυνατότητα διενέργειας ορισμένων μόνο πράξεων οι οποίες περιγράφονται ρητά στο κείμενο του με συγκεκριμένους όρους (Ειδικό Πληρεξούσιο), συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση, και της πράξεως που σχετίζεται με τη διαδικασία,.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 5769

      • 5 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον εξεταζόμενο λόγω ηλικίας και αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ αιτούντος και εξεταζόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές, Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 6 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον ο αιτών δεν είναι ο εξετάζομενος, προκειμένου να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ αιτούντος και εξεταζόμενου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9224

      • 7 Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος Γνωμάτευση

       Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει τον προσωπικό του ιατρό, το σχετιζόμενο με την κύρια πάθησή του, προκειμένου αυτός να συμπληρώσει τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον προσωπικό ιατρό, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για αξιολόγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 102 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Εθνική Πύλη Αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • Υπουργική Απόφαση 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/aitese-axiologeses-kai-pistopoieses-anaperias . Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά και μέσω εκπροσώπου του, δια των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή εισηγητικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υποβολή της αίτησης ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό του, ο οποίος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη υποβολής εντός 3 μηνών, το σύστημα δεν επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας και η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διαπιστώνεται αν υπάρχουν ελλείποντα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει ο προγραμματισμός.

       Σημειώσεις Το ΚΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης διοικητικών δικαιολογητικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα εν λόγω διοικητικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα, αναζητούνται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ή μέσω διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση με την κατάθεση της αίτησής του από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόρριψη της αίτησης μπορεί να γίνει λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής του εισηγητικού φακέλου, ή μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών της αίτησης

       Ναι Ναι


      • 5 Αδυναμία προγραμματισμού λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν ο αιτών δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο προγραμματισμός.

       Ναι Ναι


      • 6 Προγραμματισμός επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αν δεν έχει υποβληθεί εισηγητικός φάκελος, το βήμα αυτό δεν ενεργοποιείται.

       Ναι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση της επιτροπής δια ζώσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Απαιτείται η παρουσία σε αυτήν του εξεταζόμενου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης καταχωρείται σχετικός κωδικός στη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) και επαναλαμβάνεται ο προγραμματισμός (για μια φορά).

       Όχι Όχι


      • 8 Επικούρηση γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επικούρηση γνώμης από Σύμβουλο Ιατρό.

       Σημειώσεις Η Υγειονομική Επιτροπή (Υ.Ε.) εξετάζει το σύνολο των παθήσεων που αναφέρονται στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος, ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών - μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου. Η Υ.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από μη μέλος της, Ιατρό του Ε.Σ.Ι. που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο συνεδριάσεων, την παροχή γνώμης επί ορισμένης αξιολογούμενης αναπηρίας. Ο Σύμβουλος Ιατρός υποχρεούται να παράσχει τη Γνώμη του αμελλητί και η γνώμη του καταγράφεται ενυπόγραφα στη Γνωστοποίηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παροχή γνώμης Συμβούλου Ιατρού, η Υ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Γνωστοποίηση Αναπηρίας (Γ.Α.) με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε. ή αναβολής της συνεδρίασης για προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η συμβολή Σύμβουλου Ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η Υ.Ε. δύναται να παραπέμψει, με ειδική αιτιολόγηση, την εξέταση της εν λόγω πάθησης σε Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας. Η Υ.Ε. που εξετάζει την παραπομπή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί της παραπεμπόμενης πάθησης, έχοντας προσυμπληρωμένη τη φόρμα της γνωμάτευσης για τις λοιπές παθήσεις. Η τελευταία κατά σειρά επιτροπή υποχρεούται να μεταφέρει στην τελική γνωμάτευση την ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης, για την οποία έχει προηγηθεί αξιολόγηση, με αναφορά του σχετικού αποτελέσματος, ήτοι πάθηση, ποσοστό αναπηρίας και αριθμό επιτροπής. Εν συνεχεία, γνωματεύει συνολικά για την αναπηρία του αξιολογούμενου. Η τελική Γ.Α. υπογράφεται από τα μέλη της Υ.Ε. που εξετάζουν την παραπομπή, ωστόσο αποτυπώνεται στη Γ.Α. η συμβολή των μελών της αρχικής Υ.Ε.

       Ναι Όχι


      • 10 Αναβολή της έκδοσης Γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αναβολή γίνεται μέχρι την προσκόμιση επιπλέον ιατρικών δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της πάθησης.

       Σημειώσεις Η Υ.Ε. δύναται, για μία φορά ανά αίτηση, να αναβάλει την έκδοση Γ.Α., προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της πάθησης (π.χ. εξετάσεις). Ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, εντός δύο (2) ημερών από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της μονάδας στην οποία υπάγεται η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α για την ανάγκη προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Τα αιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον πολίτη στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι η ζητούμενη εξέταση είναι επικίνδυνη για την υγεία του αξιολογούμενου, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση. Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης προγραμματίζει νέα συνεδρίαση της Υ.Ε., με ή χωρίς φυσική παρουσία του πολίτη, κατά την κρίση της. Η Υ.Ε. υποχρεωτικά εκδίδει Γ.Α., με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε..

       Ναι Ναι


      • 11 Παραπομπή σε άλλη ΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. δύναται να παραπέμψει την εξέταση της αίτησης σε άλλη Υ.Ε. βάσει πάθησης συγκεκριμένης ειδικότητας, οπότε επιστρέφει το αίτημα στον προγραμματισμό.

       Ναι Ναι


      • 12 Καταχώρηση αποτελέσματος αξιολόγησης επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Καταχωρείται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του αιτούντος.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη εμφάνισης του αιτούντος, δεν ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, καταχωρείται σχετικός κωδικός στο λογισμικό και το αίτημα επιστρέφει στον προγραμματισμό.

       Όχι Όχι


      • 13 Γνωστοποίηση Aποτελέσματος Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Βάσει της οριστικοποιημένης Γ.Α. εκδίδεται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α.. Ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση, και η Γ.Α.Π.Α. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Σε περίπτωση που η αίτηση, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα από τον πολίτη, έχει υποβληθεί μέσω Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., τότε ο αιτών ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση της Γ.Α. και Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία για την παραλαβή αντιγράφου, η οποία επέχει θέση κοινοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και καταγράφεται από τον υπάλληλο στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 14 Ηλεκτρονική ενημέρωση σχετιζόμενων φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ωφελημάτων και οι Φορείς καταβολής αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η υποβολή της αίτησης παράτασης και η ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω διαλειτουργικοτήτων, στους αρμόδιους για τις παροχές Φορείς και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λογίζεται ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λήψης των παροχών αυτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ομοίως, η έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α. γνωστοποιείται στους ίδιους Φορείς, μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας Παράτασης Πιστοποίησης.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.