Αστυνομικός της Γειτονιάς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση030dce27-be07-4b4c-95b7-1837155ea5f0 566855

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έγγραφου αιτήματος από Διεύθυνση Αστυνομίας Χώρας προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας συγκεκριμένου Αστυνομικού Τμήματος, που υπάγεται στην εν λόγω Διεύθυνση Αστυνομίας, ύστερα από αξιολόγηση των εκληματολογικών δεδομένων και λοιπών ζητημάτων αστυνομικής φύσεως. Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς είναι ο θεσμός σύμφωνα με τον οποίο, ανατίθεται σε ορισμένο και ειδικά εκπαιδευμένο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Αστυνομικά Τμήματα, η προσέγγιση και διαρκής επικοινωνία με τους πολίτες, μιας χωροταξικά ορισμένης περιοχής (γειτονιά), με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, ώστε να αναβαθμίζεται το επίπεδο πρόληψης της εγκληματικότητας και να αντιμετωπίζονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο, προβλήματα αστυνομικής φύσεως, στη συγκεκριμένη περιοχή.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρατηρήσεις

Εφαρμόζεται σε ορισμένα μόνο Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας. Στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας των Αστυνομικών αυτών Τμημάτων η παροχή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα ειδική νομοθεσία, υπηρεσιών, προς τους πολίτες, είναι συνεχής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγγραφο αίτημα από Διεύθυνση Αστυνομίας της χώρας, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, για την εφαρμογή του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας συγκεκριμένου Αστυνομικού Τμήματος, που υπάγεται στην εν λόγω Διεύθυνση Αστυνομίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Δείτε επίσης    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφαρμογή του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς

      Επίσημος τίτλος

      Αστυνομικός της Γειτονιάς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής      • Προεδρικό Διάταγμα 4 254 2003 232 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο (4), του εν λόγο Π.Δ. προστέθηκε το άρθρο (74Α) στο Π.Δ. 141/91 (ΦΕΚ Α΄58/30-4-1991).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100232

      • Προεδρικό Διάταγμα 74Α 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Το άρθρο (74Α), προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 254, (ΦΕΚ Α΄ 232/7-10-2003).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • 1 Υποβολή αιτήματος στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, από Διεύθυνση Αστυνομίας της Χώρας, για τη λειτουργία του θεσμού του "Αστυνομικού της Γειτονιάς", στη περιφέρεια τοπικής αρμοδιότητας, συγκεκριμένου Αστυνομικού Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή του αιτήματος από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μελέτη , επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή πρότασης στην Ηγεσία για τη λήψη απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση της Ηγεσίας του Σώματος, αναφορικά με την εφαρμογή ή μη του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας, του προτεινόμενου Αστυνομικού Τμήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας που υπέβαλε το αίτημα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Σε περίπτωση λήψης απόφασης για την εφαρμογή του θεσμού στη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας του προτεινόμενου Αστυνομικού Τμήματος, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εκδίδεται διαταγή προς την αιτηθείσα Διεύθυνση Αστυνομίας, για την έναρξη εφαρμογής του θεσμού. Επίσης η αιτηθείσα Διεύθυνση Αστυνομίας ενημερώνεται και σε περίπτωση λήψης απόφασης για τη μη εφαρμογή του θεσμού με έγγραφο της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.