Τοπικός Αστυνόμος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f8ad5c4-0b2d-4fa7-983a-6b26b9247b7e 941895

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας που δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός, μπορεί να υπηρετεί αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος, (Τοπικός Αστυνόμος). Για την εγκατάστασή του παραχωρείται χώρος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου, εφόσον δε λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός στην έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας.

Σημειώσεις

Το αίτημα υποβάλλεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο, προς την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας,

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τοπικός Αστυνόμος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κτιριακές Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οικείος Ο.Τ.Α. να παραχωρήσει χώρο για την εγκατάσταση του Τοπικού Αστυνόμου, αναλαμβάνοντας και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του γραφείου του.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 49 2006 51 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο (1), του εν λόγω π.δ. προστέθηκε το άρθρο (32Α) στο π.δ. 141/1991 (Α΄ 58).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100051

      • Προεδρικό Διάταγμα 32Α 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Το άρθρο (32Α), προστέθηκε στο π.δ. 141/1991 με το άρθρο 1 του π.δ. 49/2006 (Α΄ 51).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • 1 Υποβολή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο υποβάλλει αίτημα προς την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, για τη τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου, στη περιφέρεια τοπικής αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα παραλαμβάνεται από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Προώθηση-υποβολή του στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για μελέτη, επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή πρότασης στην Ηγεσία για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση της Ηγεσίας του Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση της Ηγεσίας του Σώματος, αναφορικά με την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου, στην προτεινόμενη περιοχή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας και του Δήμου ή της Κοινότητας που υπέβαλε το αίτημα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση λήψης απόφασης για την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου στον ενδιαφερόμενο Δήμο ή τη Κοινότητα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εκδίδεται διαταγή προς την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, προκειμένου, να προβεί στην εκδήλωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ικανοποίηση του αιτήματος καθώς και την ενημέρωση του Δήμου ή της Κοινότητας που αιτήθηκε την τοποθέτησή του. Επίσης, με έγγραφο της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνεται η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και σε περίπτωση λήψης απόφασης για τη μη τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου, από την οποία ενημερώνεται και ο Δήμος ή η Κοινότητα που κατέθεσε το αίτημα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.