Ασφάλιση πλοίου υπό ξένη σημαία στο ΝΑΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηefdf4ce3-040a-42ca-a3e2-fb39ff3ab8c1 702541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ποντοπόρου ναυτιλίας., ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ασφάλιση πλοίου υπό ξένη σημαία στο ΝΑΤ. Προκειμένου να ασφαλισθεί πλοίο υπό ξένη σημαία τρίτων χωρών στο ΝΑΤ, στο οποίο υπηρετούν Έλληνες ναυτικοί, κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και εν συνεχεία, αφού ελεγχθούν, διαβιβάζονται στο ΝΑΤ. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ποντοπόρου ναυτιλίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς ΥΝΑΝΠ/Δ/ΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ Τμήμα δ΄


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ασφάλιση πλοίου υπό ξένη σημαία στο ΝΑΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εννόμου συμφέροντος Ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πλέον του 50% της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Το πλοίο να φέρει σημαία κράτους εκτός Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Οικείου Προξενείου ή Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και ύπαρξη της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Οικείου Προξενείου ή Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και ύπαρξη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πλοιοκτήτριας εταιρείας κανονικά θεωρημένο από το οποίο να προκύπτει, ποίος ορίζεται υπεύθυνος να υπογράφει για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και να την δεσμεύει με την υπογραφή του. (Ειδικά για τις Λιβεριανές εταιρείες απαιτείται και Πιστοποιητικό Αξιωματούχων). Πρακτικό

       Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πλοιοκτήτριας εταιρείας κανονικά θεωρημένο από το οποίο να προκύπτει, ποίος ορίζεται υπεύθυνος να υπογράφει για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και να την δεσμεύει με την υπογραφή του. (Ειδικά για τις Λιβεριανές εταιρείες απαιτείται και Πιστοποιητικό Αξιωματούχων).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Δήλωση του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας περί διορισμού εκπροσώπου- εγγυητή, σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Δήλωση

       Δήλωση του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας περί διορισμού εκπροσώπου- εγγυητή, σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Δήλωση του περί αποδοχής εκπροσώπου-εγγυητή, σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Δήλωση

       Δήλωση του περί αποδοχής εκπροσώπου-εγγυητή, σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πάνω από 50% και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα φαίνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα πλήρη στοιχεία τους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πάνω από 50% και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα φαίνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα πλήρη στοιχεία τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, περί ελληνικότητας συμφερόντων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, περί ελληνικότητας συμφερόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 5 145002/11/86 1986 868 Β

       Περιγραφή Περιορισμός δικαιολογητικών για την εξυπηρρέτηση πολιτών από τις υπηρεσίες του ΥΕΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200868

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία σχεδίου διαβίβασης δικαιολογητικών στο ΝΑΤ - έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή στον Διευθυντή για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση στη ιεραρχία αρμοδίως και διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.