Βεβαίωση Διαγραφής Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση16c3ae61-7f73-40ba-9f6f-b3a2562dfaab 163617

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης διαγραφής μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η αίτηση υποβάλλεται από υφιστάμενα μέλη που έχουν παύσει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού και επιθυμούν να διαγραφούν από το Επιμελητήριο και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση διαγραφής. Επίσης μπορεί να υποβληθεί από συγγενικά πρόσωπα μελών που έχουν αποβιώσει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το μητρώο μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διασυνδέεται με:1. Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.onlinegeotee.gr, 2. Με το Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επίσημη ιστοσελίδα του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. Με τη Βάση Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαγραφής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Διαγραφής Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι το μέλος να έχει παύσει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση βεβαίωσης (βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2017 - ΦΕΚ 26/Α΄/2017) 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος του γεωτεχνικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης (π.χ. ΦΕΚ Συνταξιοδότησης ή αποδοχή δεύτερης παραίτησης για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση διακοπής εργασιών απο Δ.Ο.Υ για ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.). Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αποδεικτικό συνταξιοδότησης (π.χ. ΦΕΚ Συνταξιοδότησης ή αποδοχή δεύτερης παραίτησης για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση διακοπής εργασιών απο Δ.Ο.Υ για ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Αφορά περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται από συγγενικό πρόσωπο μέλους που απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επομένως η υποβολή των δικαιολογητικών υπ' αρ. 3 και 4.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1701

      • Νόμος 3 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις διαγραφής (άρθρο 3, παρ. 1, περ.γ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση μέλους για τυχόν εκκρεμότητες και ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση αίτησης από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και έκδοση σχετικής απόφασης διαγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του συστήματος Μητρώου Μελών για την ένταξη του μέλους στα διαγραφέντα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.