Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d0a35e0-ea65-4f30-a575-cb9e021e87d2 778067

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Δ.Η.Δ.ΕΠ.), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

323 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων (ΗΣΚΘΕΕΑ) στα πλοία, καθώς και συστήματος καταγραφής επιβαινόντων σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο αναγκαίος έλεγχος καταγραφής και καταμέτρησης των επιβαινόντων στα πλοία, που εκτελούν ακτοπλοϊκές γραμμές, ώστε να υπάρχει η σχετική πληροφόρηση των Λιμενικών Αρχών για τα στοιχεία αυτά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Δ.Η.Δ.ΕΠ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένο Παράρτημα Ι με στοιχεία πλοίων. 2. Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙ με στοιχεία των υπεύθυνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων και υποπρακτόρων.

3. Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙΙ με τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Επιβατών και Συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και Καταγραφής

Σημειώσεις

Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υ.Δ. έχουν εκδoθεί μέσω gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταγραφής

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης για τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων στα πλοία (ΗΣΚΘΕΕΑ) και συστήματος Καταγραφής επιβαινόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Επιβατηγό πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, με εξαίρεση: • τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία, • τις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής: σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής τους. • τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές, σύμφωνα το άρθρο 2 περ. ιστ΄ του π.δ. 103/1999 (Α΄110)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου υπερβαίνει τα 20 μίλια.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα εκτός Ένωσης και κατευθύνεται προς ελληνικό λιμένα.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας

       Ναι Ναι

      • 1 Έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής 293 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3023

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 293€ στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. 293 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ


       Ναι

      • 1

      • 3 Τριάντα (30) € εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (η απόδειξη εκδίδεται από το Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή μέσω web banking) 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: 1) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης μετά των συνημμένων της, που υποβλήθηκαν για έκδοση Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., θα δηλώνεται άμεσα στην Αρχή. 2) Αρμόδιος Διαβίβασης Αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ και Αναπληρωτής του αντίστοιχα, ορίζονται οι: _____________ και __________. 3) Τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό, (ΕΕ) 2016/679, στον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) και στον Ν. 2472/97 (Α’ 50) περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4) Την παρούσα αίτηση την υποβάλλω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _________ και αφορά το/α πλοίο/α ____________.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του Συστήματος Καταγραφής Επιβατών περί αποδοχής του ορισμού του Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του Συστήματος Καταγραφής Επιβατών περί αποδοχής του ορισμού του

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αρμοδίου καταγραφής επιβαινόντων συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./Καταγραφής τ_____ πλοί________ της εταιρείας __________ . Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές υποχρεώσεις μου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/99 (Α’ 17) όπως ισχύει και από την Αριθ. 2432.6-8/9292/2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β’ 518)."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του αντικαταστάτη του Συστήματος Καταγραφής Επιβατών περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αντικαταστάτη του Συστήματος Καταγραφής Επιβατών περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αναπληρωτής αρμόδιου καταγραφής επιβαινόντων συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./Καταγραφής τ______ πλοί______ ______ της εταιρείας _____________. . Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές υποχρεώσεις μου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/99 (Α’ 17) όπως ισχύει και από την Αριθ. 2432.6-8/9292/2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β’ 518)."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι λειτουργώ το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (Α’ 110) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως υπεύθυνος πράκτορας στο/ους λιμένα/ες ________ για τα ακόλουθα πλοία: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΣ & ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1) ___________ - __________ - ___________ 2) ___________ - __________ - ___________ 3) .___________ - __________ - ___________ 4) ___________ - __________ - ___________ "

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. δηλώνεται ότι: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι έχω εγκαταστήσει και λειτουργώ το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. της εταιρείας _________ του πλοίου ____________ στα γραφεία της εταιρείας ___________ στην οδό _________. "

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 8 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 9 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 6440

      • 10 Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 11 Αντίγραφο κατάστασης επιβαινόντων Έγγραφο

       Αντίγραφο κατάστασης επιβαινόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 12 Υπόδειγμα εισιτηρίου Δείγμα

       Υπόδειγμα εισιτηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 13 Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 14 Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/35ebbj53

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.1.132.1998 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/cx37ptvy

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/2vn3u43x

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/b3ueuc2x

      • Προεδρικό Διάταγμα 294 2002 261 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1999

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/vs5vkxvy

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02.2003 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2113.108.2004 2004 883 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Νόμος 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/24m8yay8

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4bf8yyzn

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/rcx2bjfm

      • Προεδρικό Διάταγμα 102 2019 182 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 23/99.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/yvuvrc83

      • Κανονισμός 14 1997 5 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα 14 όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/bmwb8mw8

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/10-2-2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπής αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου και του υπεύθυνου καταγραφής, της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα εκδίδεται η Βεβαίωση ή θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής. Προσθήκη παρατήρησης για έλεγχο εν πλω.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια Επιθεώρησης εν πλω

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 10 Επιθεώρηση σε πραγματικό δρομολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως την αίτηση για τη διενέργεια της ετήσια θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.