Βεβαίωση Ιστορικού Μεταβολών σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0d2cf403-4e0c-4045-9fd8-1816d7aae08a 243444

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση στην αιτούσα επιχείρηση βεβαιώσεων σχετικά με τις μεταβολές του Καταστατικού της, τη σύνθεση του Οργάνου Διοίκησης και σχετικά με το αν βρίσκεται σε καθεστώς λύσης ή εκκαθάρισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ιστορικού μεταβολών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση περί τροποποιήσεων Καταστατικού, Βεβαίωση μεταβολών, Βεβαίωση μη λύσης-μη εκκαθάρισης, βεβαίωση σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης, βεβαίωση ισχύουσας εκπροσώπησης, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση να υποβάλεται από Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων εγγεγραμμένους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4430 2016 205 Α
      • Υπουργική Απόφαση 61621/2643/30-12-2016 2017 56 Β

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου βεβαιώνει τα στοιχεία ταυότητας των επιχειρήσεων που καταχωρούνται με βάση τις διαδικασίες που οριζονται στην συγκεκριμένη ΥΑ.

       Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/Efarmostiki YA.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/YA-61986 2017 %CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F.pdf

      • Νόμος 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Νομοθεσία περί ΓΕΜΗ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω ΓΓΠΣ

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης ιστορικού μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση βεβαιώσης ιστορικού μεταβολών, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα πεδία: Τροποποιήσεις Καταστατικού, Μη λύσης-μη εκκαθαρισης, Σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Η αίτηση απορρίπτεται σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες ετήσιες αιτήσεις Πιστοποιητικού Μέλους (αρ.16 παρ.4 ΥΑ61621/Δ5.2643).

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση ή απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης, χορηγεί την σχετική βεβαίωση μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.