Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Λέσχης Φιλάθλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d599d2b-323c-4491-811d-5753e51f1aa4 959923

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα λεσχών φιλάθλων., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας Λέσχης Φιλάθλων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα λεσχών φιλάθλων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Λέσχη Φιλάθλων συστήνεται κατόπιν γραπτής συναίνεσης αθλητικού σωματείου

ή του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί από το σωματείο αυτό. Παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια της Λέσχης, που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσης δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Κάθε Λέσχη Φιλάθλων που συστήνεται, αδειοδοτείται και λειτουργεί σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 και της παρούσας, οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας λέσχης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Λέσχης Φιλάθλων

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Λεσχών ΦΙλάθλων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Κάθε Λέσχη Φιλάθλων που συστήνεται, αδειοδοτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 και της παρούσας, οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Συναίνεσης Γραπτή συναίνεση αθλητικού σωματείου ή του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί η Λέσχη Φιλάθλων από το σωματείο αυτό.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση νομίμου λειτουργίας λέσχης φιλάθλων 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7652

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Έγγραφο

       Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου εναρμονισμένο με τις διατάξεις των ν. 2725/1999 και 4326/2015 (Α΄ 49), ως ισχύουν. Έγγραφο

       Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου εναρμονισμένο με τις διατάξεις των ν. 2725/1999 και 4326/2015 (Α΄ 49), ως ισχύουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου, του Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της Λέσχης.

       Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου, του Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της Λέσχης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 4 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Λέσχης.

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Λέσχης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 5 Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Λέσχης.

       Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Λέσχης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 6 Κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ.

       Κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 7 Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β΄ του ν. 2725/1999, ως ισχύει, ήτοι: - επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της, - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών, - αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους, - υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130, - γραπτή συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης.

       Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β΄ του ν. 2725/1999, ως ισχύει, ήτοι: - επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της, - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών, - αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους, - υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130, - γραπτή συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 8 Φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.

       Φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • Νόμος 41 Β' 2725 1999 121 Α
      • Νόμος ΜΕΡΟΣ Α' 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5338 2022 5338 Β
      • 1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ

       Όχι Όχι


      • 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

       Όχι Όχι


      • 3 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


       Περιγραφή ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

       Ναι Όχι


      • 4 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ


       Περιγραφή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.