Βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας σε ξένους τίτλους σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση599a47b7-ebd0-47c2-be03-5be880ebd750 611519

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας σε ξένους τίτλους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για τη συνέχιση των σπουδών τους ή για τη διεκδίκηση θέσης εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου σπουδών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή χορήγηση βεβαίωσης αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Τα αναφερόμενα στις γενικές διατάξεις ως εξής: Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Xoρήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας σε ξένους τίτλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Πρωτότυπος τίτλος σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Πρωτότυπος τίτλος σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, είτε του σχολείου, είτε του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου, για την αντιστοίχιση των πιστοποιητικών σπουδών Βεβαίωση

       Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, είτε του σχολείου, είτε του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου, για την αντιστοίχιση των πιστοποιητικών σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη βεβαίωση θα αναφέρονται τα κάτωθι: εάν το σχολείο στο οποίο φοίτησε ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, ποιο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί και τις βαθμίδες εκπαίδευσης του προγράμματος και τις τάξεις που φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, εάν έχει πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη, τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, το όρια και τη βάση προαγωγής και εάν ο τίτλος είναι απολυτήριος του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Επίσημη μετάφραση των πρωτότυπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Υπουργείου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση των πρωτότυπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Υπουργείου Εσωτερικών και Εξωτερικών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • Προεδρικό Διάταγμα 155 1978 33 Α

       Περιγραφή Χορήγηση αντιστοιχιών τίτλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100033

      • Εγκύκλιος Φ 815.1/33/Ζ1/1407 1994

       Περιγραφή Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τίτλου σπουδών


      • Εγκύκλιος Φ815.4/Ε187/Ζ1/3467 1998

       Περιγραφή Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τίτλων σπουδών και αναγωγή βαθμολογίας


      • Εγκύκλιος Φ815.4/226/67885/Ζ1 2009

       Περιγραφή Χορήγηση βεβαιώσεων αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας. Ισχύουν όλες οι προαναφερόμενες εγκύκλιοι.


      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή μέσω Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, το αρμόδιο Τμήμα χορηγεί στον εδνιαφερόμενο τη βεβαίωση αντιστοιχίας.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.