Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45fd1443-826b-411b-b1e7-3ec9c5175630 724288

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε Δήμο. Παρέχεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να προβούν στη σύνταξη συμβολαίων ή στη μεταβίβαση ακινήτου. Η διαδικασία παρέχεται χωρίς κόστος, υπό την προϋπόθεση να έχει εξοφληθεί ο τελευταίος λογαριασμός ρευματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η μη οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε Δήμο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση ακινήτου και τη σύνταξη συμβολαίου.

Η διαμόρφωση του ετήσιου ποσού ΤΑΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο εξαρτάται από τα δηλωθέντα τ.μ. του ακινήτου. Η είσπραξή του πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ενέργειας που εξοφλούν οι πολίτες. Εάν κατά τον έλεγχο προκύψει κάποιο ανεξόφλητο ποσό, ο υπόχρεος οφείλει να το αποπληρώσει προκειμένου να λάβει τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Η βεβαίωση ΤΑΠ για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ, με πλήρη στοιχεία ακινήτου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Υπόχρεοι καταβολής ΤΑΠ είναι οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού του παρόχου ρεύματος .

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων (κτισμάτων ή οικοπέδων) είναι επίσης υπόχρεοι καταβολής ΤΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται.

       Ναι Ναι

      • 1 Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • 2 Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ Βεβαίωση

       Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση φορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρεται σε συμβόλαια γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Πρόσφατη κάτοψη του ακινήτου από μηχανικό Κάτοψη

       Πρόσφατη κάτοψη του ακινήτου από μηχανικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν δεν αναγράφεται ακριβώς το εμβαδόν του κτίσματος στο συμβόλαιο ή εάν υπάρχουν χώροι που δεν αναγράφονται καθόλου στο συμβόλαιο, είναι απαραίτητη υποβολή πρόσφατης κάτοψης του ακινήτου, με σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού, στην οποία θα καθορίζονται τα ακριβή τετραγωνικά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 2903

      • 5 Φωτοτυπία βεβαίωσης τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών Βεβαίωση

       Φωτοτυπία βεβαίωσης τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση ακινήτου με τυχόν χώρους οι οποίοι έχουν περαιωθεί με το νόμο 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το νόμο 4014/2011 και 4178/2013 και μεταγενέστερο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 9703

      • 6 Πίνακας ποσοστών ή κατόψεις ορόφων (πρωτότυπα με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού) Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Πίνακας ποσοστών ή κατόψεις ορόφων (πρωτότυπα με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πρόκειται για πολυκατοικία, συγκρότημα οικιών, μεζονέτες, ή καταστήματα, απαιτείται πίνακας ποσοστών ή κατόψεις ορόφων (πρωτότυπα με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού) και λογαριασμός ΔΕΗ κοινοχρήστων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 5768

      • Νόμος 24 2130, όπως ισχύει 1993 62 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 24: Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού οφειλής ΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.