Βεβαίωση για τα Συστήματα Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση56c8d422-e258-445d-927c-c2c18dacb7fb 293105

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ηλεκτονικής διακυβέρνησης και επικοινωνίας (Δ.Η.Δ.ΕΠ.), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Από 353 έως 616 €

Εκτιμώμενος χρόνος

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία. Ειδικότερα, για κάθε επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου υπερβαίνει τα 20 μίλια, καταγράφονται στοιχεία των επιβαινόντων. Θα πρέπει να υφίσταται σε λειτουργία σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταγραφής, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται κάθε έτος. Για την τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται σ` αυτή απαιτείται επανέκδοση της βεβαίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ηλεκτονικής διακυβέρνησης και επικοινωνίας (Δ.Η.Δ.ΕΠ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης ηλεκτρονικού ή χειρογραφικού συστήματος Καταγραφής Επιβαινόντων υπόχρεου πλοίου.

Σημειώσεις

Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
 • Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις έχουν εκδoθεί μέσω του gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος και έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να είναι επιβατηγό πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, με εξαίρεση: τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία, τις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής, ήτοι σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής τους, καθώς και τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές, σύμφωνα το άρθρο 2 περ. ιστ΄ του π.δ. 103/1999 (Α΄110).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να είναι επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου υπερβαίνει τα 20 μίλια.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη εκμετάλλευσης του επιβατηγού πλοίου, το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα εκτός Ένωσης και κατευθύνεται προς ελληνικό λιμένα.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας

       Ναι Ναι

      • 1 Έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής
       • στα στοιχεία πολίτη στο παράβολο εμφανίζεται ο Α.Φ.Μ. και η επωνυμία της εταιρείας του πλοίου και στα πρόσθετα στοιχεία να καταχωρηθεί το όνομα του πλοίου και ο λιμένας και ο αριθμός νηολογίου του πλοίου.
       293 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3023

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 διπλότυπο ύψους 293 € από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου. 293 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (η απόδειξη εκδίδεται από το Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές). 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 4 Εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (η απόδειξη/παραστατικό εξόφλησης εκδίδεται μέσω web banking). 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Ναι

      • 1 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο. Έγγραφο εθνικότητας

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 2 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Έγγραφο ή Καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο ή Καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Θα δηλώνεται ότι: 1) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης μετά των συνημμένων της, που υποβλήθηκαν για έκδοση Βεβαίωσης Καταγραφής, θα δηλώνεται άμεσα στην Αρχή. 2) Αρμόδιος Καταγραφής Επιβαινόντων και Αναπληρωτής του αντίστοιχα, ορίζονται οι …..……………… και ……….…………… . 3) Τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό, (ΕΕ) 2016/679, στον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) και στον Ν. 2472/97 (Α’ 50) περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4) Την παρούσα αίτηση την υποβάλλει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ........................... και αφορά το/α πλοίο α/α ............................... . 2. Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής στην Υ.Δ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του Αρμοδίου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Αρμοδίου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή του Αρμόδιου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή του Αρμόδιου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Δήλωσης προς Λιμενικές Αρχές περιοχών δραστηριοποίησης Ν.4256/14 (Α’ 92) όπως ισχύει. Δήλωση

       Αντίγραφο Δήλωσης προς Λιμενικές Αρχές περιοχών δραστηριοποίησης Ν.4256/14 (Α’ 92) όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 8 Αντίγραφο κατάστασης επιβαινόντων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αντίγραφο κατάστασης επιβαινόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/2020/10-2-2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200518

      • Προεδρικό Διάταγμα 102 2019 182 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 23/1999 ‘’Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998” …… σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕE) 2017/2109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 15ης Νοεμβρίου 2017 (L 315/52/30.11.2017) (Α΄ 182).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100182

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100017

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπής αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος Καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου και του υπεύθυνου καταγραφής, της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα εκδίδεται η Βεβαίωση ή θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής. Προσθήκη παρατήρησης για έλεγχο εν πλω.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια Επιθεώρησης εν πλω

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 10 Επιθεώρηση σε πραγματικό δρομολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος κατά τον απόπλου του πλοίου επι πραγματικού δρομολογίου και τα αποτελέσματα αναφέρονται μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/επιθεωρητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως την αίτηση για τη διενέργεια της ετήσια θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.