Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηff1b9dd2-0fc2-4a48-bb35-73efcb158ae8 192024

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, σε υπόχρεους ιατρούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η υπαίθρια υπηρεσία πραγματοποιείται σε:
 • Περιφερειακό Ιατρείο
 • Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο
 • Κέντρο Υγείας
 • Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας
 • Σε ειδικές θέσεις (πχ. φυλακές, πλοία)
 • Άγονες/απομακρυσμένες/νησιωτικές /προβληματικές περιοχές.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τους παρακάτω τρόπους:
 • Δια ζώσης ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων/ ΤΜΗΜΑ Γ΄- Ιατρών Υπαίθρου/ Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
 • Μέσω ΚΕΠ δια ζώσης και μέσω myKEPlive : https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ugeias/ugeias/bebaiose-ekpleroses-uperesias-upaithrou-iatrou

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου για γιατρούς

      Επίσημος τίτλος

      Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Προϋπηρεσίας Εκπλήρωση της υπαίθριας υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με το ΚΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ιατρός είχε υπηρετήσει ως ειδικευόμενος, πριν την εκπλήρωση του υποχρεωτικού χρόνου υπαίθριας υπηρεσίας, το εν λόγω χρονικό διάστημα υπηρεσίας θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 3 Κοινό πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εκπλήρωσης υπαίθριας υπηρεσίας. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Κοινό πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εκπλήρωσης υπαίθριας υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που και η υπηρεσία υπαίθρου του ιατρού και η εκπαίδευσή του στο Νοσοκομείο έλαβαν χώρα στην ίδια δομή υγείας (συνήθως σε Νοσοκομείο) κατατίθεται με την αίτηση η σχετική ενιαία βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1244

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 23 3730 2008 262 Α
      • Νόμος 15 έως 20 1397 1983 143 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Υγείας - Κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100143

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1, §1, §8 67 1968 303 Α

       Περιγραφή Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100303

      • Νόμος 40 4715 2020 149 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100149

      • Νόμος 28 4025 2011 228 Α

       Περιγραφή Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100228

      • Νόμος 26 2519 1997 165 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγειάς, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100165

      • Νόμος 22 4208 2013 252 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100252

      • Νόμος 1, 3, 18, 19 4999 2022 225 Α

       Περιγραφή Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100225

      • Νόμος 23 4771 2021 16 Α

       Περιγραφή Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100016

      • Νόμος 32 4865 2021 238 Α

       Περιγραφή Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100238

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/02 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπαίθριας υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται: - Μέσω ΚΕΠ ή myKEPlive - Στο Πρωτόκολλό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (υπόψιν ΤΜΗΜΑ Γ΄- Ιατρών Υπαίθρου της Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: 10433 Αθήνα) δια ζώσης, ταχυδρομικά ή με e-mail.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτόκολληση από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από το Πρωτόκολλο του ΥΠ.Υγείας και απόδοση μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δε διαθέτουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ηλεκτρονικά για τη γνωστοποίησή του από την Υπηρεσία και στο e-mail: prosop_np_c@moh.gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 3 Μέσω ΚΕΠ/myKEPlive: Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του , με την επίδειξη από τον πολίτη του ταυτοποιητικού του εγγράφου τόσο κατά την εξυπηρέτησή του με φυσική παρουσία, όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης myKEPlive.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει και πρωτοκολλεί το αίτημα του πολίτη και δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Πρωτόκολληση από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από το Πρωτόκολλο του ΥΠ.Υγείας και απόδοση μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δε διαθέτουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ηλεκτρονικά για τη γνωστοποίησή του από την Υπηρεσία και στο e-mail: prosop_np_c@moh.gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος και επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και προβαίνει σε διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπαίθριας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Χορήγηση της βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει τη βεβαίωση με ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως.

       Ναι Ναι


      • 11 Αποστολή της βεβαίωσης στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ, η απάντηση αποστέλλεται στο εν λόγω ΚΕΠ.

       Ναι Ναι


      • 12 Παραλαβή της βεβαίωσης από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του, προκειμένου να προσέλθει στο ΚΕΠ για την παραλαβή της απάντησης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.