Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e6c7cc0-eddf-40d4-8db2-38848051f174 585442

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) . Οι ασφαλισμένοι του ΕΛΓΑ μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ (ζημιές ασφαλιστικά καλυπτόμενες) και Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (για ζημιές που εντάχθηκαν σε προγράμματα ΚΟΕ, που υλοποίησε ο ΕΛΓΑ). Η βεβαίωση, αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση. Περιέχει σε ενιαίο πίνακα τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και τα μικτά και καθαρά ποσά κρατικών ενισχύσεων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)

  Διάρκεια Ισχύος

  1 έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

  Σημειώσεις

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Ασφαλιστικές Να είναι ο χρήστης, ασφαλισμένος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).


        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Να έχει καταβληθεί αποζημίωση ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) στον χρήστη.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να κατέχει ο χρήστης κωδικούς Taxisnet.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 3877 2010 160 Α

        Περιγραφή Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100160

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 619/146296 2016 4562 Β

        Περιγραφή Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160204562

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 919/170906 2022 3226 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/30.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ΄ αρ. 414/128412/29.11.2017 (Β’ 4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β’ 5837) και 552/85728/29.03.2021 (Β’ 1253) αποφάσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203226

       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-elga-kratikon-oikonomikon-eniskhuseon-koe

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης.

        Όχι Όχι


       • 2 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-elga-kratikon-oikonomikon-eniskhuseon-koe

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 3 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-elga-kratikon-oikonomikon-eniskhuseon-koe

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-elga-kratikon-oikonomikon-eniskhuseon-koe

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Ναι Όχι


       • 5 Επιλογή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/4

        Περιγραφή Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις.

        Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Ανάκτηση Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/4

        Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ/ Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ/ Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/4

        Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ/ Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.