Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f2a1198-f831-4dfa-8010-e440b41459e5 474461

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  2 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές φυτικής παραγωγής σε ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά).

  Περιέχει σε ενιαίο πίνακα: την αναγγελία ζημιάς το πόρισμα εκτίμησης τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

  τις ημερομηνίες καταβολής

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

  Σημειώσεις

  Την αίτηση την συμπληρώνετε ψηφιακά στην πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ασφαλιστικές Να είναι ο χρήστης ασφαλισμένος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).


        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Να έχει καταβληθεί αποζημίωση στον χρήστη.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης κωδικούς Taxisnet.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 3877 2010 160 Α

        Περιγραφή Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100160

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 157502 2011 1668 Β

        Περιγραφή Κανονισμός Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201668

       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης.

        Όχι Όχι


       • 2 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 3 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ, να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Ναι Όχι


       • 5 Επιλογή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/5

        Περιγραφή Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις.

        Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Ανάκτηση Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/5

        Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/5

        Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.