Βεβαίωση περί μη κατάθεσης αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8a9849a-d5da-47a1-b5a3-e52258b19786 898495

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης περί μη κατάθεσης αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 ημέρα

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη κατάθεσης αίτησης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Σημειώσεις

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο είτε Δημόσια Αρχή η οποία εξετάζει υπόθεση για την οποία τυχόν κατάθεση αίτησης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.

Η βεβαίωση αφορά σε έλεγχο που ανατρέχει στο παρελθόν έως και την ημέρα έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

kdi.grammateia@ypes.gr, kd.ithageneias@ypes.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

      Βεβαίωση μη κατάθεσης αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

      Άρθρο 25 παρ.1 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση περί μη κατάθεσης αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από αλλοδαπό που διαμένει στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή του στη χώρα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου του αιτούντος ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας βάσει του οποίου προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου του αιτούντος ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας βάσει του οποίου προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα του αιτούντος Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο αιτών διαμένει στην Ελλάδα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4178

      • Νόμος 36 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 25 του ΚΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 47 παρ.2 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 25 του ΚΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

      • Νόμος 142 παρ. 7 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 25 του ΚΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 10 παρ. 3, 4 3838 2010 49 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 25 του ΚΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100049

      • Νόμος 25 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 25 του ΚΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 3 παρ. 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Απόδειξη στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της ΚΔΙ του ΥΠΕΣ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί δια ζώσης είτε με ηλ.ταχυδρομείο από το φυσικό πρόσωπο ή τυχόν Δημόσια Υπηρεσία που ελέγχει την αιτούμενη πληροφορία

       Σημειώσεις Ο χρόνος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των κατά χρόνο προσέλευσης εξυπηρετούμενων αλλοδαπών καθώς και από την ικανότητα του αιτούντος να συντάξει την αίτηση χωρίς βοήθεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή - πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση από τη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας (ΚΔΙ) για να ανατεθεί σε αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση της υπόθεσης-αίτησης σε αρμόδιο εισηγητή από τον τμηματάρχη του αρμόδιου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος στο ΟΠΣ και στο ΜΠΟΛ τυχόν εγγραφής με βάση τα στοιχεία του αιτούντος αλλοδαπού.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπληρωματικά Στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν τα παρεχόμενα με την αίτηση στοιχεία δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του αιτούντος αναζητούνται πρόσθετα από το/ν ενδιαφερόμενο πρόσωπο/φορέα.

       Σημειώσεις Συντάσσεται έγγραφο αναζήτησης στοιχείων με χρήση λογισμικού και ολοκληρώνεται με υπογραφή από αρμόδιο Τηματάρχη με τη λήψη των στοιχείων η διαδικασία εισέρχεται στο βήμα 6.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο βεβαίωσης και προωθείται προς υπογραφή σε φυσική μορφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται το αντίγραφο της Βεβαίωσης επί του οποίου διενεργείται το ακριβές και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από τη Γραμματεία της ΚΔΙ ταχυδρομικά ή με email.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.