Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ. της ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ba4229f-f9e7-48c7-9b02-44c4329c42f6 632764

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.), ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ της ΔΥΠΑ

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.)

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ. της ΔΥΠΑ

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται από αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του είτε στα ΚΕΠ είτε απ ευθείας στην αρμόδια ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Καταγγελία προς ΔΥΠΑΆλλο

     Για οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά τον Οργανισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@oaed.gr ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ.

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να εργάζεται ή να έχει εργαστεί ως αναπληρωτής καθηγητής σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 13908 2021 1521 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201521

       • 1 Έναρξη        Όχι Όχι


       • 2 Προσέλευση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας        Ναι Όχι


       • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Καταγραφή της αίτησης και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Προσέλευση σε ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 6 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 8 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 10 Έκδοση βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 11 Παράδοση της βεβαίωσης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 12 Αποστολή της βεβαίωσης στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 13 Πρωτοκόλληση εισερχομένου στο ΚΕΠ και ενημέρωση αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 14 Παράδοση βεβαίωσης στον αιτούντα


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.