Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18c1fba7-4390-487e-ae32-028cfa616f50 389890

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης για τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, και ως αποδεικτικό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ο μέγιστος χρόνος επιδότησης που μπορεί να προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι 300 μέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης επιδοτούμενης ανεργίας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο φυσικό κατάστημα Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή σε ΚΕΠ ή μέσω βιντεοκλήσης έχοντας γνώση τους αριθμούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του. Στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει αναφορά του αιτούμενου προς βεβαίωση χρονικού διαστήματος επιδότησης ή τουλάχιστον του έτους ή των ετών επιδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δήλωση καταγγελίας στην ΔΥΠΑ
    
    Για οποιαδήποτε αντίρρηση επί χορηγηθεισών βεβαιώσεων που αφορούν την ΔΥΠΑ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να λαμβάνει ή να έχει λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας κατά το παρελθόν.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου. (Στις περιπτώσεις υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ ή μέσω email). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου. (Στις περιπτώσεις υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ ή μέσω email).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος και είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται επίδειξη διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και αφορά την Άδεια Διαμονής ή τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση/ανανέωση Άδειας Διαμονής. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Παραστατικό λήψης επιδόματος ανεργίας Αποδεικτικό ανεργίας

       Παραστατικό λήψης επιδόματος ανεργίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για επιδόματα ανεργίας που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα (πριν το 1995), μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να προσκομίσει στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ τις χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων του έτους που επιδοτήθηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικές

       Όχι 9040

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 μέσω Gov.gr με τα ακριβή στοιχεία του πολίτη για λόγους αυθεντικοποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 μέσω Gov.gr με τα ακριβή στοιχεία του πολίτη για λόγους αυθεντικοποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις υποβολής του αιτήματος μέσω email στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41151/23 2023 2608 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150201845) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» και λοιπές τροποποιούμενες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202608

      • Εγκύκλιος 22829 2020

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθμ.3701/55/22.11.2011 (β΄/3018) απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον τ.ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) με την υπ αριθμ.1850/30/15.03.2020 απόφαση του ΔΣ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A8%CE%A81%CE%924691%CE%A92-%CE%933%CE%9D%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΨ1Β4691Ω2-Γ3Ν

      • 1 Εκκινηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην οικεία Υπηρεσία της ΔΥΠΑ

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και Υ.Δ του ν/.1599/86 μέσω gov.gr για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος φυσικού αρχείου για μη μηχανογραφημένα επιδόματα ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος στα τηρούμενα φυσικά αρχεία της Υπηρεσίας όταν πρόκειται για επιδόματα ανεργίας που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα (πριν το1995)

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος του μητρώου επιδοτούμενων ανέργων στο ΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναζήτηση διαστημάτων επιδοτούμενης ανεργίας στα πληροφορικά συστήματα της ΔΥΠΑ .

       Σημειώσεις Αναζήτηση μόνο για μηχανογραφημένες υπαγωγές

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση βεβαίωσης επιδοτούμενης ανεργίας σε ηλεκτρονική μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση βεβαίωσης επιδοτούμενης ανεργίας σε έγχαρτη μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Για παλιές και μη μηχανογραφημένες υπαγωγές

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή της Βεβαίωσης από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/org/dypa/anergia

       Περιγραφή Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης επιδοτούμενης ανεργίας

       Σημειώσεις Η είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ γίινεται και μέσω την επίσημης ιστοσελίδας του φορέα

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση με κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:106:3375809712809::NO:RP,106::


       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή: Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή: Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Καταγραφή της αίτησης - Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.