Βεβαίωση / άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4bd3d01a-06b0-4cd1-8d35-b1fb7f60d49b 431641

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης / άδειας καταλληλότητας οχήματος, η οποία είναι υποχρεωτική για οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης. Παρέχεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι κάτοχοι οχημάτων για τη μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση / άδεια καταλληλότητας οχήματος. Η βεβαίωση / άδεια εκδίδεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της κατά τόπους αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ενώ για τμήμα της διαδικασίας (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας), αρμόδια υπηρεσία είναι η οικεία Δ/νση Μεταφορών.

Για τη χορήγηση της άδειας, τα οχήματα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 3,4,και 5 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 40 / 1977 (ΦΕΚ 18 Α), όπως ισχύει. Για την έκδοση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τρία βήματα. Αρχικά μεταβαίνει ή υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής στην οποία ανήκει. Ακολουθεί ο έλεγχος του αυτοκινήτου από την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή προκειμένου να χορηγηθεί στον αιτούντα βεβαίωση καταλληλότητας. Όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει τη σχετική βεβαίωση, μεταβαίνει στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών για τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του, στην οποία αναγράφονται οι όροι χρήσης.

Ακολούθως απευθύνεται εκ νέου στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή για τη λήψη της άδειας καταλληλότητας οχήματος με ισχύ ενός έτους.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης / άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης

Σημειώσεις

Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας. Για ορισμένες Περιφέρειες, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω των ιστοτόπων τους (επιλογή "Εξυπηρέτηση του Πολίτη") και του πληροφοριακού συστήματος "ΙΡΙΣ". Ο αιτών πληροφορείται για την ύπαρξη ή μη της σχετικής δυνατότητας επικοινωνώντας με την αρμόδια Δ/νση, ή μέσω του ιστότοπου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υποβάλλει την αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαιώσεων/Αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης (Νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ιχθυηρών, νωπού ή παστεριωμένου γάλακτος)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει όχημα που πληρεί τις απαιτήσεις των παραγράφων 3,4,5 του Άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος 40/1977. Ειδικότερα, τα οχήματα θα πρέπει να είναι 1. Καλυμένα για την προστασία των εμπορευμάτων από τις καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση 2. Ισόθερμα για τον περιορισμό των μεταβολών της θερμοκρασίας από τις θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος 3. Εξοπλισμένα με ψυκτικό μηχάνημα 4. Εξοπλισμένα με όργανα ελέγχου της θερμοκρασίας και καταγραφικό των θερμοκρασιών για τα τρόφιμα στα οποία απαιτείται μεταφορά υπό συγκεκριμένη θερμοκρασία. 5. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποφυγή επαφής με το δάπεδο. 6. Με κατάλληλη διαρρύθμιση για τη μεταφορά διαφορετικών προϊόντων ζωικής προέλλευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του το όχημα για το οποίο αιτείται την άδεια καταλληλότητας

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Για την περίπτωση αυτή, κατά την είσοδό του στην υπηρεσία, ο αιτών πρέπει να διαθέτει κωδικούς TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος και ο αριθμός πλαισίου του. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος και ο αριθμός πλαισίου του.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παράδειγμα εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο τίτλος ιδιοκτησίας οχήματος και ο αριθμός πλαισίου αποτελεί το τιμολόγιο αγοράς του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Υπουργική Απόφαση 306176 1991 474 Β

       Περιγραφή Όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα οχήματα μεταφοράς κρεάτων, ωφέλιμου φορτίου μέχρι ενός τόννου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200474

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 40 1977 18 Α

       Περιγραφή Επιθεώρηση σφαγίων ζώων & ζωικών προϊόντων Άρθρο 11, όπως ισχύει: Μέσα μεταφοράς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100018

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/22152/02 2002 1469 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201469

      • 1 Αίτηση - συμπλήρωση εντύπου στην αρμόδια περιφερειακή αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος που διαθέτει το προς αδειοδότηση ιδιωτικό όχημα καταθέτει την αίτηση βεβαίωσης / άδειας καταλληλότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος του οχήματος από την κτηνιατρική υπηρεσία

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος, έχοντας μαζί του την ταυτότητά του ή άλλο επίσημο ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς και τα αποδεικτικά κυριότητας του οχήματός του, μεταβαίνει με το προς έγκριση μέσο μεταφοράς στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή προκειμένου αυτό να ελεγχθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη Βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και αριθμού πλαισίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση θετικής έκβασης του ελέγχου εκδίδεται βεβαίωση με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, με την οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητά του για τη μεταφορά προϊοντων ζωικής προέλευσης.

       Σημειώσεις Η βεβαίωση πρέπει να προσκομιστεί στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας επί της οποίας αναγράφεται η χρήση του οχήματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη χορήγηση Βεβαίωσης λόγω μη καταλληλότητας του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αρνητικής έκβασης του ελέγχου (το όχημα δεν πληρεί τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 40/1977 για τη μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης) δεν χορηγείται βεβαίωση καταλληλότητας

       Ναι Ναι


      • 5 Προσκόμιση της Βεβαίωσης στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει με τη βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματός που του έχει χορηγηθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία στη Διεύθυνση Μεταφορών προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτηση για χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην κτηνιατρική υπηρεσία την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του και αιτείται να του χορηγηθεί η Άδεια Καταλληλότητας Οχήματος στην οποία αναγράφονται οι όροι χρήσης αυτού.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στην κτηνιατρική υπηρεσία με την Άδεια κυκλοφορίας για να λάβει άδεια καταλληλότητας νωπών ή κατεψυγμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης, διάρκειας ενός έτους.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη Άδειας Καταλληλότητας οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορηγείται Άδεια Καταλληλότητας η οποία ισχύει για ένα έτος και το όχημα λαμβάνει αριθμό καταχώρισης

       Σημειώσεις Για την ανανέωση της ισχύος της Άδειας καταλληλότητας (μετά τη λήξη της ισχύος της αρχικής Άδειας καταλληλότητας) παύει πλέον η υποχρέωση μετάβασης στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.