Βεβαιώσεις Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση (εκτύπωση μηνιαίου και ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6dfe951-a286-47fc-8129-f13bf836d00a 604710

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ όπου τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ προσδιορίζουν τον φορέα συνταξιοδότησης: 0200(ΕΦΚΑ), 0150(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 0151(τ. ΕΤΕΑΜ), 0416(τ. ΤΑΠΟΤΕ), 0164(τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), 0165(τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), 0171(τ. ΤΥΔΚΥ), 0167(τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ), 2080(τ. ΤΣΑΥ), 0168(τ. ΗΣΑΠ), 0169(τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ), 0400(τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ), 0477(τ. ΤΑΠΤΠ), 0478(τ. ΤΕΑΠΕΤΕ), 0166(τ. ΤΣΠΕΤΕ), 2008(τ. ΤΑΠΙΛΤ), 0441(τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ), 0470(τ. ΤΑΥΕΒΖ), 0418(τ. ΝΑΤ), 0403 (τ. ΟΓΑ) και 0450(τ. Υπαλλήλων ΟΓΑ-ΕΛΓΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για συνταξιούχους τα σχετικά πεδία της δήλωσης είναι ήδη προσυμπληρωμένα και ο ενδιαφερόμενος πρέπει απλά να ελέγξει την ορθότητά τους. Επίσης, η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας,

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Μητρώου Δίας για να αιτηθεί τη βεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκτύπωση ετήσιας βεβαίωσης συντάξεων, Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση, Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ για Φορολογική Χρήση Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Μητρώου Δίας για να αιτηθεί τη βεβαίωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 10119/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 1571/Β/04-04-2022) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220201571)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Λήψη αιτήματος απο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή στοιχείων συνταξιούχου στη πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ, η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), και κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης συντάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του, όπου και εκτυπώνει τη ψηφιακή βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη βεβαίωσης παραλαβής πιστοποιητικού από τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eTax/faces/check.xhtml

       Σημειώσεις Δεν απαιτείται ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση απαιτούμενων στοιχείων ταυτοποίησης συνταξιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό μητρώου Δίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης συντάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.