Βοήθημα θανάτου από το ΜΤΣ σε ορφανικές οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe563d4e9-f1bd-490a-8080-b054b03ffc19 878041

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Παροχών, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση μερίσματος (10 μεικτά μηνιαία μερίσματα),μετά το θάνατο ενός κυρίως μερισματούχου του ΜΤΣ, στα μέλη της ορφανικής οικογένειας που δικαιώνονται μερίσματος και στρατιωτικής σύνταξης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Παροχών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το βοήθημα θανάτου χορηγείται από το Τμήμα Ειδικών Παροχών της Διεύθυνσης Παροχών του ΜΤΣ, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο αίτησης για μεταβίβαση του μερίσματος και χορήγηση βοηθήματος θανάτου

Σημειώσεις

Το βοήθημα θανάτου χορηγείται κατόπιν αίτησης των μελών της ορφανικής οικογένειας. Η εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος με ηλεκτρονικό μέσο γίνεται είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στο έντυπο της αίτησης από δημόσια αρχή, είτε μέσω του gov.gr. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Ταμείο δια ζώσης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mts-paroxes@army.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Η εξακρίβωση της ταυτότητας γίνεται είτε με φυσική παρουσία των μελών της ορφανικής οικογένειας είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές ΔιαδικασίεςΆλλο

    Τα στελέχη που θα επιδείξουν αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις. Όσον αφορά την άσκηση έννομων μέσων από την ορφανική οικογένεια σε περίπτωση αρνητικής απάντησης για τη χορήγηση βοηθήματος θανάτου, ισχύουν τα οριζόμενα στον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Σε περίπτωση μη απάντησης από το Ταμείο η ορφανική οικογένεια έχει τη δυνατότητα αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, καθόσον δεν προβλέπεται η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ή ενδικοφανούς προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Βοηθήματος Θανάτου από το ΜΤΣ

      Επίσημος τίτλος

      Βοήθημα θανάτου από το ΜΤΣ σε ορφανικές οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Μεταβίβαση στην ορφανική οικογένεια της στρατιωτικής σύνταξης του αποβιώσαντος μερισματούχου του ΜΤΣ

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Το Βοήθημα Θανάτου χορηγείται στα μέλη των ορφανικών οικογενειών που δικαιώνονται μερίσματος μετά το θάνατο του κυρίως μερισματούχου του ΜΤΣ

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mts.army.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς όπου εμφαίνεται ο αριθμός IBAN. Στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να μην υπάρχει συνδικαιούχος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Φορολογική Ενημερότητα για φορείς πλην της Κεντρικής Διοίκησης Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα για φορείς πλην της Κεντρικής Διοίκησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Η Φορολογική Ενημερότητα αποστέλλεται στην περίπτωση που το ποσό βοηθήματος θανάτου υπερβαίνει τα 1500€.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Αναγκαστικός Νόμος 5 559 1937 107 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ότι η ορφανική οικογένεια δικαιούται 15 μηνιαία μερίσματα που λάμβανε ο θανών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19370100107

      • Νόμος 43 3943 2011 66 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό μειώθηκε ο αριθμός των δικαιούμενων μερισμάτων που δικαιούται η ορφανική οικογένεια από 15 σε 10.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100066

      • 1 Καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την απονομή μερίσματος στα μέλη της ορφανικής οικογένειας το Τμήμα Ειδικών Παροχών καταχωρίζει τα στοιχεία της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ.

       Σημειώσεις Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Ταμείο δια ζώσης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mts-paroxes@army.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση προς το ΔΣ του ΜΤΣ για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης βοηθήματος θανάτου στα μέλη των ορφανικών οικογενειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το ΔΣ του ΜΤΣ εγκρίνει ή απορρίπτει τις εισηγήσεις.

       Σημειώσεις Σε περίπτωσης αρνητικής απάντησης από το ΜΤΣ η ορφανική οικογένεια έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συνήθως απαιτούνται 2 ή 3 ημέρες για την ολοκλήρωση της καταβολής του βοηθήματος θανάτου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών των ορφανικών οικογενειών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.