Γνωστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών σε ΠΥΚ και εγκαταστάσεις πωλητών ΠΘ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9478db64-5287-43d9-b32c-2efaa62dae66 291845

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Καταχώριση εγκαταστάτη συστημάτων παρακολούθησης συστήματος εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση περί καταχώρισης εταιρείας στον Κατάλογο Εγκαταστατών Συστήματος Παρακολούθησης εισροών-εκροών.

Σημειώσεις

Σχετικό υπηρεσιακό e-mail που υποβάλλεται η αίτηση: dppm@mindev.gov.gr. Επισυνάπτονται και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο γνωστοποίησης εγκαταστατών συστημάτων παρακολούθησης συστήματος εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων παρακολούθησης συστήματος εισροών εκροών σε ΠΥΚ και εγκαταστάσεις πωλητών ΠΘ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Φόρμα εισαγωγής στοιχείων εταιρείας εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών σε ΠΥΚ και εγκαταστάσεις ΠΘ Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φόρμα εισαγωγής στοιχείων εταιρείας εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών σε ΠΥΚ και εγκαταστάσεις ΠΘ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Η φόρμα χορηγείται από την αρμόδια διεύθυνση και απαιτείται η συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο σε όλα της τα πεδία (ενδεικτικά αναφέρονται: στοιχεία τεχνικής επάρκειας, αναλυτικά στοιχεία σχετικής εμπειρίας με εγκαταστάσεις συστημάτων εισροών-εκροών, κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 2 Κατάλογος πρατηρίων όπου έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών εκροών Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Κατάλογος πρατηρίων όπου έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών εκροών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4441

      • 3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς ήδη γνωστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης συστήματος εισ εκ με αναλυτικές εργασίες σε πυκ που αποδεικνύουν την απόκτηση εμπειρίας Άλλο

       Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς ήδη γνωστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης συστήματος εισ εκ με αναλυτικές εργασίες σε πυκ που αποδεικνύουν την απόκτηση εμπειρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7475

      • 4 Ιδιωτικό συμφωνητικό με ήδη γνωστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν συστήματα εισροών εκροών Άλλο

       Ιδιωτικό συμφωνητικό με ήδη γνωστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν συστήματα εισροών εκροών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7475

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 οικ.79789 2014 3678 Β

       Περιγραφή Κάθε εταιρία εγκατάστασης συστημάτων οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ, πριν από την παροχή υπηρεσιών. Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203678

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 Φ2-2204 2014 2436 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 Φ2-515 2014 548 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 οικ. 40534/4859 2013 2041 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 Φ2-2022 2012 3017 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 Φ2-1617 2010 1980 Β
      • 1 Κατάθεση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση και έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη ψηφιακού εγγράφου και ενημέρωση του αιτούντα για την καταχώριση και γνωστοποίηση του στον κατάλογο εγκαταστατών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη ψηφιακού εγγράφου και ενημέρωση του αιτούντα για την μη καταχώριση και γνωστοποίηση του στον κατάλογο εγκαταστατών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 6 Ανάρτηση και επικαιροποίηση του καταλόγου με τις εταιρείες εγκατάστασης οι οποίες πληρούν τα κατ΄ελάχιστο κριτήρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.