Δήλωση Διπλοεγγραφής Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97fc2342-1193-40b9-9719-e832e9dafabc 749627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ, ΗΔΙΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάργηση των επιπλέον του ενός ΑΜΚΑ, στην περίπτωση διαπίστωσης από τα ΚΕΠ ή τα γραφεία ΑΜΚΑ απόδοσης δύο ή περισσότερων ΑΜΚΑ στο ίδιο πρόσωπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΗΔΙΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο αιτών μπορεί να εκφράσει την επιθυμία του για διατήρηση συγκεκριμένου ΑΜΚΑ, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική για την ΗΔΙΚΑ Α.Ε, που είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία, η οποία σε περίπτωση αναγγελίας διπλοεγγραφής, επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τον ΑΜΚΑ που θα ισχύει και προβαίνει στις σχετικές ενέργειες.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με επικαιροποίηση ή μεταβολή στοιχείων στον ΑΜΚΑ του αιτούντος, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. (βλ. Διαδικασία: ΑΜΚΑ Μεταβολή στοιχείων).

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους με τις μεταβολές που πραγματοποιούνται μέσω των ΚΕΠ του ΕΦΚΑ ή άλλου γραφείου ΑΜΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Επίδειξη από τον αιτούντα

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Σημειώσεις

Ο αιτών δηλώνει τον ΑΜΚΑ που επιθυμεί να διατηρηθεί και τον ΑΜΚΑ που επιθυμεί να καταργηθεί. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει απογεγραμμένα προστατευόμενα μέλη πρέπει απαραίτητα να δηλώσει με ποιόν ΑΜΚΑ έγινε η απογραφή των μελών. Αν τελικά η ΗΔΙΚΑ επιλέξει να διατηρήσει τον άλλον ΑΜΚΑ θα προβεί η ίδια στις απαραίτητες ενέργειες εναρμονισμού των στοιχείων των μελών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία διπλοεγγραφής ΑΜΚΑ Αίτηση κατάργησης διπλού ΑΜΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Διπλοεγγραφής ΑΜΚΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να έχει δύο ή περισσότερους ισχύοντες ΑΜΚΑ

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας Δήλωση

       Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου) απαιτείται απλή αναφορά τους από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Απαιτείται η απλή αναφορά του ΑΦΜ, στην περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένος ο ΑΦΜ στα στοιχεία του ΑΜΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 5392

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω τρίτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 7320

      • Νόμος 153 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Καθιέρωση του ΑΜΚΑ ως αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 7791/245/Φ80321 2009 596 Β

       Περιγραφή Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης ατομικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200596

      • 1 Προέλευση στο ΚΕΠ για Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Ανεπιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 4 Επιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή αιτήματος στην ΗΔΙΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Παράδοση αντιγράφου αιτήματος στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Επεξεργασία αιτήματος από την ΗΔΙΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Εκτύπωση και παράδοση βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.