Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef0cb07d-85c3-4e22-8a5b-10c10ae3ea0a 199437 Declaration of theft/loss of a Greek passport

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πρεσβείες, Λιμενικές Αρχές, Προξενεία, Αστυνομικά Τμήματα, Προξενεία., Υποδιευθύνσεις - Τμήματα Ασφάλειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση κλοπής, απώλειας ή ολικής καταστροφής (από οποιαδήποτε αιτία) Ελληνικού Διαβατηρίου τόσο στην Ελληνική Επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αστυνομικά Τμήματα, Προξενεία., Υποδιευθύνσεις - Τμήματα Ασφάλειας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ειδικά για τη διαδικασία δήλωσης κλοπής ή απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου στο εξωτερικό, αυτή πραγματοποιείται από την εκάστοτε ελληνική Προξενική Αρχή στην ξένη Χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά - Καταγγελία
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Πειθαρχική Έρευνα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου


      Μητρώα που τηρούνται

      Διαβατήρια Ελλήνων Πολιτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       A1

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από πολίτη που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο από τον πολίτη που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια/επιτροπεία του ανηλίκου τέκνου που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από τον ορισμένο δικαστικό συμπαραστάτη του ενήλικα που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

       Ναι Ναι

      • 1 Δελτίο Ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον πολίτη στο σημείο εξυπηρέτησης αναφορικά με τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον πολίτη στο σημείο εξυπηρέτησης αναφορικά με τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Εξέταση μάρτυρα για το συμβάν σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Μάρτυρας

       Εξέταση μάρτυρα για το συμβάν σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5111

      • Προεδρικό Διάταγμα 126 2005 181 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100181

      • Νόμος 3103 2003 23 Α

       Περιγραφή Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100023

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 2022 66 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100066

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10 2005 932 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200932

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-δ 2005 1736 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201736

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-στ 2007 1503 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201503

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-θ 2010 1298 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-ζ 2015 2702 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202702

      • 1 Εξακρίβωση ταυτότητας του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του πολίτη ελέγχοντας το έγγραφο ταυτοποίησης που φέρει και διασταυρώνοντας τα στοιχεία του σε βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση Ελληνικού Διαβατηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος αναζητά στο Μητρώο Ελληνικών Διαβατηρίων εκδοθέντα διαβατήρια του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση Δήλωσης Κλοπής/Απώλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνθήκες, τον τόπο και χρόνο Απώλειας ή ολικής καταστροφής του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση κλοπής λαμβάνεται από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο Εξέταση μάρτυρα.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση Μητρώου Διαβατηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνεται το Μητρώο Διαβατηρίων για την ακύρωση του διαβατηρίου λόγω κλοπής/απώλειας. Ταυτόχρονα ενημερώνονται εθνικές και διεθνείς (Schengen - Interpol) βάσεις δεδομένων αναζητούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων.

       Σημειώσεις Ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Δήλωσης Κλοπής/Απώλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος εκδίδει Βεβαίωση Δήλωσης Κλοπής/ Απώλειας για χρήση από τον πολίτη.

       Σημειώσεις Η Βεβαίωση αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.