Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef0cb07d-85c3-4e22-8a5b-10c10ae3ea0a 199437

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Λιμενικές Αρχές, Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πρεσβείες, Προξενεία, Αστυνομικά Τμήματα, Προξενεία., Υποδιευθύνσεις - Τμήματα Ασφάλειας - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη δήλωση κλοπής, απώλειας ή ολικής καταστροφής (από οποιαδήποτε αιτία) Ελληνικού Διαβατηρίου τόσο στην Ελληνική Επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ειδικά για τη διαδικασία δήλωσης κλοπής ή απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου στο εξωτερικό, αυτή πραγματοποιείται από την εκάστοτε ελληνική Προξενική Αρχή στην ξένη Χώρα.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αναφορά - Καταγγελία

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Πειθαρχική Έρευνα

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        A1

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από πολίτη που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο από τον πολίτη που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια/επιτροπεία του ανηλίκου τέκνου που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από τον ορισμένο δικαστικό συμπαραστάτη του ενήλικα που είχε στην κατοχή του Ελληνικό Διαβατήριο.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • Προεδρικό Διάταγμα 126 2005 181 Α
       • Νόμος 3103 2003 23 Α

        Περιγραφή Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijG2jrY-83 fSugjkTpglQp4it2YNcGPCpQZUADgy-gst

       • Προεδρικό Διάταγμα 25 2022 66 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIzBkvGF3EI1CwXXzrQ4LhwHDysT2zs7eGVDO6fK8KiTM.

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10 2005 932 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8tsBj6M1n7OB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueGDw Ek6 8C0ytnk1zJcqY6pBjHNkgGfQqaV1VFcHK4

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-δ 2005 1736 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8LHF9k8yiZ3sfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTIVmBudmkYqRK cdbqHSd0WrmV0E-IvQPHeb1QUVAB

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-στ 2007 1503 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8qr3l9hdh7F64ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZ2Whaa kiYWYhIZlad9eGYZ8NeJAn5EdsPSkOofTr1o

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-θ 2010 1298 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL81-32jgAMSfbuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtSgkYb0nzZ9Fb76TBtpXBn8T4cwRKCbWi8oC9 z--8Kt

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-ζ 2015 2702 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8WV10BfAfsLbnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtR5kS06JoVdIgTYnzE8ZaTmp lmAWcogThUEuM5OHi32

       • 1 Εξακρίβωση ταυτότητας του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του πολίτη ελέγχοντας το έγγραφο ταυτοποίησης που φέρει και διασταυρώνοντας τα στοιχεία του σε βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 2 Αναζήτηση Ελληνικού Διαβατηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος αναζητά στο Μητρώο Ελληνικών Διαβατηρίων εκδοθέντα διαβατήρια του πολίτη.

        Όχι Όχι


       • 3 Συμπλήρωση Δήλωσης Κλοπής/Απώλειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο πολίτης συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνθήκες, τον τόπο και χρόνο Απώλειας ή ολικής καταστροφής του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση κλοπής λαμβάνεται από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο Εξέταση μάρτυρα.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση Μητρώου Διαβατηρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενημερώνεται το Μητρώο Διαβατηρίων για την ακύρωση του διαβατηρίου λόγω κλοπής/απώλειας. Ταυτόχρονα ενημερώνονται εθνικές και διεθνείς (Schengen - Interpol) βάσεις δεδομένων αναζητούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων.

        Σημειώσεις Ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Δήλωσης Κλοπής/Απώλειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος εκδίδει Βεβαίωση Δήλωσης Κλοπής/ Απώλειας για χρήση από τον πολίτη.

        Σημειώσεις Η Βεβαίωση αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου.

        Όχι Ναι       • 1 Δελτίο Ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Αντίγραφο εγγράφου

        Δελτίο Ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον πολίτη στο σημείο εξυπηρέτησης αναφορικά με τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον πολίτη στο σημείο εξυπηρέτησης αναφορικά με τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Εξέταση μάρτυρα για το συμβάν σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Άλλο

        Εξέταση μάρτυρα για το συμβάν σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.