Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd5061429-1430-40ca-92b7-e78878d3e7f7 224693 Announcement of Continuation of Practice of Geotechnical Professions of the specialties of agronomist, forester, veterinary, geologist, ichthyologist

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δήλωση συνέχισης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και προσωπικού γεωτεχνικών μητρώων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Στη δήλωση συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας του μέλους.

Καθώς και να συντρέχουν τα εξής: α) να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του,

γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.1811/1951, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/77 (Α΄ 198).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας: α) Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και ε) Ιχθυ-ολόγου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών (username και password) προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα: https://onlinegeotee.gr/AdminLog.aspx

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1811/1951, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/1977 (Α΄ 198).

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που έχει μεταβληθεί η ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης από την τελευταία δήλωση του μέλους). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που έχει μεταβληθεί η ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης από την τελευταία δήλωση του μέλους).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 2000 297 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100297

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • 1 Σύνδεση στο λογαριασμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://onlinegeotee.gr/AdminLog.aspx

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισάγει το username και password στο σύστημα, https://onlinegeotee.gr/AdminLog.aspx για να ξεκινήσει την Αίτηση Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος ενημερώνει τα πεδία που ζητούνται στην Αίτηση και ανεβάζει τα αρχεία των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού του ΓΕΩΤΕΕ παραλαμβάνει το αίτημα με τα δικαιολογητικά, μέσω της πλατφόρμας, διενεργεί τον έλεγχο πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε αυτά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκρίνει τη δήλωση και αναρτά τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ενώ παράλληλα επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως τα στοιχεία του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εκτυπώνει μέσα από την πλατφόρμα την Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Παραλαβή).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.