Δήλωση ΦΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5c0ae112-1d16-4581-bc8c-0cd5048c394b 463435 VAT return

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

26 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση κάθε υποκείμενου στο φόρο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί (ένταξη σε απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα) να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης aade.gr. Η φορολογική περίοδος στην οποία αναφέρεται η δήλωση είναι το ημερολογιακό τρίμηνο για τηρούντες απλογραφικό σύστημα και τους μη τηρούντες, και ο μήνας για τους τηρούντες διπλογραφικό σύστημα και το Δημόσιο. Για τις δηλώσεις Φ.Π.Α προθεσμία υποβολής είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ανεξάρτητα αν δεν συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα.

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση ΦΠΑ

Σημειώσεις

Έντυπο Φ2 050 2016, όπως εμφανίζεται στη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

      Επίσημος τίτλος

      Δηλώσεις ΦΠΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L1

       ,,,


      • 1 Φορολογικές Προϋπόθεση είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να είναι υποκείμενο σε δήλωση ΦΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 38 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α. - Δήλωση και συναφείς υποχρτεώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Απόφαση ΠΟΛ 1084 2016 1943 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/773%CE%94%CE%97-3%CE%9E%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ 773ΔΗ-3ΞΚ

      • Εγκύκλιος 1082 2015

       Περιγραφή Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%97%CE%9C%CE%97-%CE%914%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ 60ΗΜΗ-Α4Ζ

      • Εγκύκλιος 1191 2015

       Περιγραφή Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%A3%CE%91%CE%97-756?inline=true

       ΑΔΑ 7ΓΣΑΗ-756

      • Εγκύκλιος 1093 2016

       Περιγραφή Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%97-7%CE%9E%CE%98?inline=true

       ΑΔΑ 6ΗΛΙΗ-7ΞΘ

      • Εγκύκλιος 2185 2020

       Περιγραφή Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9E%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9F%CE%A3%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ ΩΥΞΡ469ΜΠ3Ζ-ΟΣΠ

      • 1 Καταχώρηση - μεταφορά των δεδομένων των τηρούμενων βιβλίων στους κωδικούς της δήλωσης (έντυπο Φ2) ή μεταφόρτωση τους από λογιστικό πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies

       Περιγραφή Συμπλήρωση πεδίων εντύπου Φ2 όπως εμφανίζεται στο site της ΑΑΔΕ ή μεταφορά των δεδομένων από λογιστικό πακέτο.

       Σημειώσεις Στην φόρμα εμφανίζεται επιλογή για την πληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου εφάπαξ ή σε δύο μηνιαίες δόσεις και υπάρχει φραγή για την καταχώρηση τυχόν εσφαλμένων πεδίων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου (κωδ.503) ή μεταφοράς του για συμψηφισμό- έκπτωση (κωδ.502) στην επόμενη φορολογική περίοδο.

       Όχι Όχι


      • 2 Οριστικοποίηση δήλωσης και υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies

       Περιγραφή Οριστικοποίηση δήλωσης και υποβολή. Αυτόματος χαρακτηρισμός εμπρόθεσμη/εκπρόθεσμη -χορήγηση /απόδοση αριθμού καταχώρησης από το taxis.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαχείριση δήλωσης (βεβαίωση- επιστροφή)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies

       Περιγραφή Διαχείριση δήλωσης -βεβαίωση ποσού οφειλής - έκδοση-εκτύπωση ταυτότητας οφειλής. Το βήμα αυτό ισχύει μόνο για χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α έντυπο Φ2. Στην περίπτωση πιστωτικών δηλώσεων δημιουργείται αυτόματα αίτημα επιστροφής αν συμπληρωθεί ο κωδικός 503 της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies

       Περιγραφή Σε περίπτωση πιστωτικής δήλωσης το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη δήλωση Φ.Π.Α ή αν ζητηθεί με αναγραφή του στον κωδ.503 του εντύπου Φ2 επιστρέφεται στον φορολογούμενο με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.