Δήλωση αποδοχής ανάθεσης διαχείρισης πλοίου σε γραφείο/υποκατάστημα ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41ae42ff-bb2c-4c24-b09e-a1cd032a5aa4 195094

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δήλωση αποδοχής ανάθεσης διαχείρισης πλοίου από γραφείο/υποκατάστημα ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25. Κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου το γραφείο ή υποκατάστημα να δηλώσει την αποδοχή ανάθεσης διαχείρισης πλοίου (εφόσον το γραφείο ή υποκατάστημα έχει ως αντικείμενο την διαχείριση πλοίων).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση της εταιρείας, η οποία αναφέρει τα σχετικά δικαιολογητικά που επισυνάπτει για το αίτημα της


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση αποδοχής ανάθεσης διαχείρισης πλοίου σε γραφείο/υποκατάστημα ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Το γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου 25 του ν.27/1975 πρέπει να έχει ως αντικείμενο την διαχείριση πλοίων στην υπουργική απόφαση άδειας εγκατάστασης του.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτή γυμνού πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessee) ή του εκμεταλλευτή του πλοίου, εκτός από την περίπτωση που η ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται από διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου ε στοιχεία -άρθρο 1 της Υ.Α. 3122.18/03/13-, από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχειρίσεως στο υπό εγκατάσταση γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας, Έγγραφο

       Έγγραφο του πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτή γυμνού πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessee) ή του εκμεταλλευτή του πλοίου, εκτός από την περίπτωση που η ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται από διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου ε στοιχεία -άρθρο 1 της Υ.Α. 3122.18/03/13-, από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχειρίσεως στο υπό εγκατάσταση γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Επικυρωμένο φωτοαντίγράφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου Έγγραφο εθνικότητας

       Επικυρωμένο φωτοαντίγράφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή της ανάθεσης διαχείρισης του πλοίου, καθώς και αναλυτικά τα στοιχεία του Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή της ανάθεσης διαχείρισης του πλοίου, καθώς και αναλυτικά τα στοιχεία του

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 25 27 1975 77 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, της διαχείρισης πλοίων άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν διεθνείς πλόες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100077

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 3122.18/03 2013 3263 Β

       Περιγραφή Δήλωση ανάθεσης διαχείρισης πλοίου από γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου 25 του ν.27/1975. Οι περιπτώσεις 1στ και 2στ της εν λόγω Κ.Υ.Α. αντικαταστάθηκαν με την αριθ. 2212.2/25747/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1772 Β).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203263

      • 1 Παραλαβή αίτησης       Όχι Όχι


      • 2 'Ελεγχος σχετικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία ελέγχει το νομότυπο των σχετικών δικαιολογητικών που κατατίθενται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση δικαιολογητικών σε φάκελο της εταιρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και αυτά είναι σωστά, τοποθετούνται από το αρμόδιο υπάλληλο στον φάκελο της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.