Δήλωση αφάνειας στο ληξιαρχείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9cbf64a-8aab-41bb-a2f8-757d2af0bc71 964841

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδιακασία αφορά τη δήλωση αφάνειας στο ληξιαρχείο κατόπιν δικαστικής απόφασης που εκδίδεται μετά από αίτηση όποιου έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Κάποιο πρόσωπο κηρύσσεται σε αφάνεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 40 και 41 του Αστικού Κώδικα. Αυτή η δικαστική απόφαση πρέπει να καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη έκθεσης αφάνειας, στο ληξιαρχείο του τόπου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αφάντου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η πράξη συντάσσεται στο υποσύστημα "Ληξιαρχείο" του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση αφάνειας

Σημειώσεις

Με την αίτηση κατατίθεται η τελεσίδικη δικαστική απόφαση και η δημοσίευση της στον τύπο (δυο εφημερίδες).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση δικαστικής απόφασης περί της αφάνειας προσώπου σε ληξιαρχείο

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Αφάνειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Δικαστικές

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Δημοσίευση της περίληψης της δικαστικής απόφασης σε δύο (2) εφημερίδες.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Δικαστική απόφαση περί της αφάνειας. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση περί της αφάνειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Δημοσίευση της απόφασης σε δύο (2) εφημερίδες. Άλλο

       Δημοσίευση της απόφασης σε δύο (2) εφημερίδες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Προεδρικό Διάταγμα 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 456 1984 164 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 783,784,785 503 1985 182 Α

       Περιγραφή Αφορά το αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη ή την άρση της αφάνεια και το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της δικαστικής απόφασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

      • Νόμος 39 344 1976 143 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 17 850 1976 311 Α
      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου ελέγχει τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση της αφάνειας στο βιβλίο εκθέσεων του ληξιαρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου συντάσσει έκθεση αφάνειας, την υπογράφει αυτός και ο/η δηλών/ουσα.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.