Δήλωση βάπτισης ανηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4cd3a79-fd27-4a00-87b3-45376fd2e49d 389223 Declaration of baptism of a minor

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, Προξενεία

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση βάφτισης στο Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση. Εναλλακτικά, η βάφτιση δύναται να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων, όπου και συντάσσεται έκθεση βαπτίσεως, καθώς επίσης και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η δήλωση και η καταχώρηση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο έχει ως αποτέλεσμα την αναγραφή του θρησκεύματος και όχι του κυρίου ονόματος. Το κύριο όνομα του ανηλίκου καθορίζεται με τη διαδικασία της ονοματοδοσίας. Η βάπτιση μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία όταν γίνεται με τους όρους του άρθρου 25 του ν. 344/1976. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση των γονέων περί του κυρίου ονόματος του τέκνου γίνεται προς τον αρμόδιο ληξίαρχο, και οι γονείς υπογράφουν στη σχετική ληξιαρχική πράξη περί της δήλωσης του κυρίου ονόματος του τέκνου τους.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για δήλωση της βάπτισης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην ενιαία ψηφιακή πύλης της δημόσιας διοίκησης ή με επίσκεψη στο Ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση. Εναλλακτικά, η βάφτιση δύναται να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Για κατοίκους εξωτερικού η βάπτιση δηλώνεται στο οικείο Προξενείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση Βάπτισης

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση βάπτισης ανηλίκου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,


      • 1 Διοικητικές Η δήλωση βάπτισης μπορεί να γίνει από τους γονείς, τον/την ανάδοχο και συγγενείς του ανήλικου βαπτισθέντα μέχρι τρίτου βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Η δήλωση βάπτισης μπορεί να γίνει από τον βαπτισθέντα εφόσον έχει συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας του

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Να έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη του τέκνου σε ληξιαρχείο της Ελλάδας

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Της Δήλωσης Βάπτισης πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της Δήλωσης ονοματοδοσίας

       Όχι Όχι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας Για την ηλεκτρονική διαδικασία όταν η είσοδος στο gov.gr γίνεται με κωδικούς Taxisnet, απαιτείται πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση στην πύλη gov.gr και την ψηφιακή έκδοση της τελικής πράξης απαιτείται η κατοχή κωδικών web banking.

       Ναι Ναι

      • 1 Δήλωση βάπτισης που συντάχθηκε από τον θρησκευτικό λειτουργό που τέλεσε ή σύμπραξε εις την ιεροπραξία. Βεβαίωση

       Δήλωση βάπτισης που συντάχθηκε από τον θρησκευτικό λειτουργό που τέλεσε ή σύμπραξε εις την ιεροπραξία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 25, 26, 27 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Η βάπτισις καταχωρίζεται εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εντός ενενήκοντα ημερών από της τελέσεως αυτής, επί τη προσαγωγή δηλώσεως του τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νόμος 115-124 4883 2017 107 Α

       Περιγραφή Δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Μητρώο Πολιτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Εγκύκλιος 193 2022

       Περιγραφή Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

       ΑΔΑ 6ΖΒΑ46ΜΤΛ6-ΕΚΞ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 9169 ΕΞ2022 2022 1210 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201210

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για δήλωση της βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Ληξιαρχείο του αρμόδιου Δήμου η αίτηση δήλωσης της βάπτισης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Μητρώου Πολιτών (ΜΗ.ΠΟ.) και έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η Ληξιαρχική πράξη, η οποία είναι απόσπασμα και δεν αναγράφει το θρήσκευμα για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η πράξη αυτή επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/templates/DILOSI-VAPTISIS

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Σημειώσεις Την δήλωση μπορούν να κάνουν: - ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες - ο ένας από τους αναδόχους - όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία

       Ναι Ναι


      • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

       Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

       Όχι Όχι


      • 5 Επισκόπηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ ΑΦΜ

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή ρόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγεται ο ρόλος αυτού που προβαίνει στη δήλωση

       Σημειώσεις Τη δήλωση μπορεί να κάνει: ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες ο ένας από τους αναδόχους όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί

       Όχι Όχι


      • 7 Γονέας/ Κηδεμόνας: συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία ενώ τα στοιχεία του αιτούντα/αιτούσας είναι προσυμπληρωμένα και μη επεξεργάσιμα

       Σημειώσεις - επιλέγεται η ιδιότητα του χρήστη (πατέρας ή μητέρα) συμπληρώνονται τα: - επώνυμο παιδιού και ημερομηνία γέννησης - στοιχεία 2ου γονέα Εάν κάποιο από τα συμπληρωμένα στοιχεία του γονέα/κηδεμονα είναι λάθος θα πρέπει θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη

       Ναι Όχι


      • 8 Άλλος δηλών/ δηλούσα: συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία.

       Σημειώσεις Συμπληρώνονται τα - Τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης (Αριθμός, Τόμος, Έτος) - Για το Ληξιαρχείο (ΔΗΜΟΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ) - Στοιχεία παιδιού (Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης) Η γονική μέριμνα ασκείται από ένα άτομο (Ναι, Όχι)

       Ναι Όχι


      • 9 Συστημική αποστολή στοιχείων στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Συστημικά αποστέλλονται τα στοιχεία του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών για να ελεγχεί αν υπάρχει παιδί που έχει λάβει ονοματοδοσία αλλά όχι βάπτιση

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή παιδιού προς δήλωση βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το παιδί για το οποίο θα δηλωθεί η βάπτιση.

       Σημειώσεις Μέσω διαλειτουργικότητας επιστρέφεται η Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού που δεν φέρει θρήσκευμα στο ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, επιστρέφονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις με διακριτικό τη σειρά γέννησης του κάθε παιδιού.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποτυχία εύρεσης παιδιού για να δηλωθεί βάπτιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Δεν επιστρέφεται μέσω της διαλειτουργικότητας Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

       Σημειώσεις Μήνυμα εφαρμογής: "Δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης με αυτά τα στοιχεία" Πιθανοί Λόγοι σφάλματος: - δεν έχει συμπληρωθεί κάτι ή δεν συμπληρωθεί σωστά στο προηγούμενο βήμα - δεν έχει προηγηθεί αίτηση για ονοματοδοσία ή έχει γίνει αίτηση ονοματοδοσίας αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

       Ναι Ναι


      • 12 Επισύναψη βεβαίωσης βάπτισης Ιερού Ναού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή O αιτών/ αιτούσα επισυνάπτει τη βεβαίωση βάπτισης από τον Ιερό Ναό

       Σημειώσεις Tο αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf με μέγεθος μέχρι 5 ΜΒ.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή O χρήστης εισάγει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και την διέυθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

       Σημειώσεις Υπάρχει και πεδίο ελεύθερου κειμένου για τυχόν παρατηρήσεις του αιτούντα/αιτούσας προς το Ληξιαρχείο που ειναι αρμόδιο για δήλωση της βάπτισης

       Όχι Όχι


      • 14 Επισκόπηση στοιχείων Δήλωσης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης ελέγχει τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει

       Όχι Όχι


      • 15 Επαλήθευση στοιχείων επισκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Ναι Όχι


      • 16 Λανθασμένα στοιχεία επισκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Υπάρχει κάποιο λάθος στα πεδία και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία

       Σημειώσεις Θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη αν πρόκειται για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία του αίτουντα

       Ναι Ναι


      • 17 Είσοδος Κωδικού μίας χρήσης στην εφαρμογή (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης λαμβάνει στο πιστοποιημένο του κινητό τηλέφωνο τον κωδικό μίας χρήσης τον οποίο εισάγει στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 18 Υποβολή δήλωσης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 19 Αποστολή της αίτησης στο αρμόδιο ληξιαρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Η αίτηση συστημικά αποστέλεται στο Μητρώο Πολιτών και συγκεκριμμένα στο αρμόδιο ληξιαρχείο και ενσωματώνεται στα στοιχεία του παιδιού.

       Σημειώσεις Η αποδοχή της βάπτισης γίνεται από τον αρμόδιο Ληξίαρχο σε δεύτερο χρόνο

       Ναι Όχι


      • 20 Αποστολή αίτησης δήλωσης βάπτισης στη θυρίδα του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή η αίτηση της δήλωσης βάπτισης εισέρχεται αυτόματα στη θυρίδα του/της αιτούντα/αιτούσας

       Ναι Όχι


      • 21 Αποδοχή δήλωσης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ληξίαρχος αποδέχεται το δηλωθέν θρήσκευμα και οριστικοποιεί την μεταβολή της εγγραφής του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών

       Όχι Όχι


      • 22 Αποστολή Ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη θυρίδα του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Αποστέλεται αυτόματα η Ληξιαρχική πράξη γέννησης στη Θυρίδα πολίτη του/της αιτούντα/αιτούσας και αποστέλεται αυτόματα γραπτό μήνυμα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αιτούντα/αιτούσα

       Σημειώσεις Η Ληξιαρχική πράξη είναι απόσπασμα και δεν αναγράφει το θρήσκευμα για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το έγγραφο διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευση του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.