Δήλωση δέσμευσης για τον περιορισμό-απομόνωση ενός λυσσύποπτου ζώου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1cf69930-1f7c-44eb-8f1e-fe43b7f538eb 169930

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή δήλωσης-δέσμευσης για τον περιορισμό-απομόνωση ενός λυσσύποπτου ζώου. Προκειμένου ένα ζώο να τεθεί σε περιορισμό-απομόνωση, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας, ελέγχεται η συνδρομή ειδικών όρων και συνθηκών και πρέπει να αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκ μέρους του υπεύθυνου για τη διαχείρισή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περιορισμό-απομόνωση τίθεται το ζώο που είτε θεωρείται ύποπτο, λόγω πιθανής έκθεσης στον ιό της λύσσας κατόπιν άμεσης επαφής με εκκρίσεις άλλλου λυσσύποπτου ζώου (διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών) , είτε έχει εμπλακεί σε περιστατικό επίθεσης και δήγματος ανθρώπου (διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερών).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση περιορισμού-απομόνωσης ζώου.

Σημειώσεις

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθεται στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή από (α) τον ιδιοκτήτη του ζώου, στην περίπτωση δεσποζόμενου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου, (β) τον υπεύθυνο για το ζώο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση αδέσποτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου και (γ) του κτηνοτρόφου, σε περίπτωση παραγωγικού ζώου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Περιορισμός-απομόνωση λυσσύποπτου ζώου στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα: συνθήκες, όροι και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

      Επίσημος τίτλος

      Συνθήκες και όροι περιορισμού-απομόνωσης ενός λυσσύποπτου ζώου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση εφόσον ο υπεύθυνος για τη διαχείρισή του (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος του Δήμου, κτηνοτρόφος) εξασφαλίζει τον κατάλληλο χώρο περιορισμού-απομόνωσης που παρέχει τη λιγότερη δυνατή επαφή με ανθρώπους και άλλα ζώα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση εφόσον υπάρχει δέσμευση ότι θα παραμείνει στην κατοχή και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου του Δήμου ή κτηνοτρόφου, κατά περίπτωση, για όλη τη διάρκεια του διαστήματος περιορισμού-απομόνωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση, εφόσον ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του ζώου (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος του Δήμου, κτηνοτρόφος) παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησής του από κτηνίατρο ιδιώτη, του Δήμου ή δημόσιο (εάν στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται ιδιώτης). Η κτηνιατρική εξέταση του ζώου είναι υποχρεωτική στο τέλος κάθε μήνα, στην περίπτωση του εξάμηνου περιορισμού-απομόνωσης ή κατά την 1η, 7η και 15η ημέρα, στην περίπτωση του 15ήμερου περιορισμού-απομόνωσης και τα ευρήματά της καταγράφονται σε ειδικό "Δελτίο εξέτασης λυσσύποπτου ζώου", το οποίο ο θεράπων κτηνίατρος κοινοποιεί στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση, εφόσον ο υπεύθυνος για τη διαχείρισή του (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος του Δήμου, κτηνοτρόφος) δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει άμεσα την οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή και τον θεράποντα κτηνίατρο εάν το ζώο εμφανίσει συμπτώματα ή μη φυσιολογική-ασυνήθιστη συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια του διαστήματος περιορισμού-απομόνωσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Στην περίπτωση κατοικιδίου σαρκοφάγου, το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση εφόσον ο ο υπεύθυνος για τη διαχείρισή του (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος του Δήμου) συναινεί: (α) στον άμεσο επανεμβολιασμό του και (β) στη λήψη δειγμάτων και διενέργεια των κατάλληλων διαγνωστικών εργαστηριακών δοκιμών, σε περίπτωση θανάτου του ζώου κατά τη διάρκεια του διαστήματος περιορισμού-απομόνωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Στην περίπτωση κατοικίδιου σαρκοφάγου, το ζώο τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση εφόσον ο ο υπεύθυνος για τη διαχείρισή του (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος του Δήμου) δεσμεύεται ότι (α) το ζώο θα τελεί συνεχώς υπό τον έλεγχό του εάν παραστεί ανάγκη να εξέλθει του χώρου περιορισμού-απομόνωσης (π.χ. για λήψη κτηνιατρικής φροντίδας), (β) θα ενημερώσει άμεσα την οικεία κτηνιατρική αρχή σε περίπτωση διαφυγής του ζώου και (γ) σε περίπτωση που το ζώο εμπλακεί σε επίθεση και δήγμα σε άνθρωπο, θα παράσχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στις αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές, καθώς και στον ασθενή και στον θεράποντα ιατρό του.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Στην περίπτωση παραγωγικού ζώου, αυτό τίθεται σε περιορισμό-απομόνωση, εφόσον ο κτηνοτρόφος συναινεί (α) στην καταστροφή των ζωοκομικών προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευσή του και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για παραγωγή ζωοτροφών, καθόλη τη διάρκεια του διαστήματος περιορισμού-απομόνωσης και (β) στη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής του που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις εκκρίσεις λυσύποπτου σαρκοφάγου ζώου, σε περίπτωση που το τελευταίο επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι είναι θετικό στη λύσσα, μετά τον θάνατό του ή την εμφάνιση συμπτωματολογίας συμβατής με το νόσημα.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση-δέσμευση του ιδιοκτήτη του ζώου (δεσποζόμενο σαρκοφάγο ζώο) ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (αδέσποτο σαρκοφάγο ζώο) ή του κτηνοτρόφου (παραγωγικό ζώο) για τον περιορισμό-απομόνωση του λυσσύποπτου ζώου Δήλωση

       Δήλωση-δέσμευση του ιδιοκτήτη του ζώου (δεσποζόμενο σαρκοφάγο ζώο) ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (αδέσποτο σαρκοφάγο ζώο) ή του κτηνοτρόφου (παραγωγικό ζώο) για τον περιορισμό-απομόνωση του λυσσύποπτου ζώου

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima Ygeia/egxeiridio lyssa010217 new.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δήλωση (α) ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου για τους όρους και τις συνθήκες που επιβάλλεται να συντρέχουν κατά τη διάρκεια του περιορισμού-απομόνωσης του ζώου και (β) τήρησης των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων. Το δικαιολογητικό κατατίθεται στο πλαίσιο ελέγχου συνδρομής του συνόλου των προϋποθέσων για να τεθεί το ζώο του ενδιαφερόμενου σε περιορισμό-απομόνωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ή του διαβατηρίου του λυσσύποπτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ή του διαβατηρίου του λυσσύποπτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται για την τεκμηρίωση του εμβολιακής κατάστασης του λυσσύποπτου ζώου (ημερομηνία πρόσφατου εμβολιασμού, εμβολιακό σκεύασμα, όνομα και υπογραφή κτηνιάτρου που διενήργησε τον εμβολιασμό). Το δικαιολογητικό κατατίθεται στο πλαίσιο ελέγχου συνδρομής του συνόλου των προϋποθέσων για να τεθεί το ζώο του ενδιαφερόμενου σε περιορισμό-απομόνωση και είναι απαραίτητο στην περίπτωση κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου που έχει εκτεθεί σε επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 2244

      • 3 Στοιχεία τεκμηρίωσης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του λυσσύποπτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου (π.χ. φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης). Αποδεικτικό

       Στοιχεία τεκμηρίωσης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του λυσσύποπτου κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου (π.χ. φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό είναι απαραίτητο στην περίπτωση κατοικίδιου σαρκοφάγου ζώου που έχει εκτεθεί σε επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 3798

      • Προεδρικό Διάταγμα 133 1992 66 Α

       Περιγραφή Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας απο λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100066

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33110301 2013 198 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200198

      • Επίσημο έγγραφο 2017

       Περιγραφή Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της λύσσας.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima Ygeia/egxeiridio lyssa010217 new.pdf

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση περιστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ελέγχει τη συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων και αξιολογεί το περιστατικό βασιζόμενη στα ακόλουθα κριτήρια (α) τον χαρακτηρισμό του ζώου (λυσσύποπτο ζώο ή ζώο που εμπλέκεται σε περιστατικό επίθεσης και δήγματος σε άνθρωπο), (β) το είδος του ζώου (κατοικίδιο σαρκοφάγο ή παραγωγικό), (γ) τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που παρέχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποφανθεί για τη δυνατότητα ή μη λήψης μέτρων περιορισμού-απομόνωσης του ζώου του ενδιαφερόμενου, καθώς και για τη διάρκεια των εν λόγω περιοριστικών μέτρων.

       Όχι Όχι


      • 3 Περιορισμός-απομόνωση σαρκοφάγου ζώου διάρκειας 15 ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση σαρκοφάγου ζώου που έχει εμπλακεί σε περιστατικό επίθεσης και δήγματος σε άνθρωπο και που πρέπει να απομονωθεί και να παρακολουθηθεί, ο Προϊστάμενος της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αποφασίζει τον περιορισμό-απομόνωσή του για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών. Το καθεστώς περιορισμού-απομόνωσης του ζώου αίρεται μετά το πέρας της περιόδου, εφόσον το ζώο δεν εμφανίσει συμπτωματολογία συμβατή με τη λύσσα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση σαρκοφάγου ζώου που έχει εμπλακεί σε περιστατικό επίθεσης και δήγματος σε άνθρωπο είναι παράλληλα απαραίτητη η επικοινωνία και συνεργασία της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής με τις οικείες υπηρεσίες υγείας και τους θεράποντες ιατρούς του δηχθέντος, με συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης του απομονωθέντος ζώου καθόλη τη διάρκεια του περιορισμού του.

       Ναι Ναι


      • 4 Περιορισμός-απομόνωση λυσσύποπτου ζώου διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση λυσσύποπτου ζώου που πρέπει να απομονωθεί και να παρακολουθηθεί, ο Προϊστάμενος της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αποφασίζει τον περιορισμό-απομόνωσή του για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Το καθεστώς περιορισμού-απομόνωσης του ζώου αίρεται μετά το πέρας της περιόδου, εφόσον (α) το απομονωθέν ζώο δεν εμφανίσει συμπτωματολογία συμβατή με τη λύσσα και (β) το ύποπτο ζώο στο οποίο αυτό εκτέθηκε, δεν εμφανίσει συμπτώματα ή δεν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι είναι θετικό στο νόσημα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.