Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd7d06637-a3c5-4ab4-aba7-a9c8f7f2fd11 534637

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτοπρόσωπη υποβολή προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης από τους ανέργους, σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως αυτή είχε δηλωθεί κατά την κατάθεση της αίτησης επιδότησης και απευθύνεται σε επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η δήλωση παρουσίας:

  υποβάλλεται τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):

  • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
  • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας,

  όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση

  • οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης
  • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
  • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:
   • αν δηλωθεί η παρουσία, κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
   • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
   • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
  • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
  • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
  Στη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Σε περίπτωση μη δήλωσης παρουσίας στο οριζόμενο διάστημα το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί σε αυτό στερείται, ενώ σε περίπτωση μη δήλωσης παρουσίας σε δυο συνεχόμενα διαστήματα η επιδότηση διακόπτεται, οπότε ο επιδοτούμενος άνεργος δύναται επί της στέρησης του μηνιαίου επιδόματος ή της διακοπής της επιδότησης να υποβάλει ένσταση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 που ανήκει, η οποία ακολούθως διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών της εκάστοτε Περ/κης Δ/νσης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προς εξέταση.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεωτικής εμφάνισης επιδοτούμενων ανέργων

       Επίσημος τίτλος

       Αυτοπρόσωπη Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Άλλο Ενεργός επιδότηση (είτε Τακτική επιδότηση ανεργίας είτε επίδομα μακροχρονίως ανέργων είτε βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ).

        Όχι Όχι

       • 1 Ταυτοποιητικό Έγγραφο (π.χ ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής ή εργασίας για πολίτες Τρίτων χωρών κλπ) Επίδειξη εγγράφου

        Ταυτοποιητικό Έγγραφο (π.χ ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής ή εργασίας για πολίτες Τρίτων χωρών κλπ)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A81%CE%924691%CE%A92-%CE%933%CE%9D?inline=true

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής δήλωσης παρουσίας κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω κορωνοϊού, η ταυτοποίηση των συναλλασσομένων γίνεται με τη χρήση κωδικών TAXISnet

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5233

       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1850/30/15.03.2020 απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 2020

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με την υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση του Δ.Σ

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A81%CE%924691%CE%A92-%CE%933%CE%9D?inline=true

        ΑΔΑ ΨΨ1Β4691Ω2-Γ3Ν

       • 1 Ενημέρωση κειμένου Υπεύθυνης δήλωσης παρουσίας και καταχώρηση αυτής στο ΠΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Με την αυτοπρόσωπη προσέλευση του πολίτη-επιδοτούμενου ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ο αρμόδιος Υπάλληλος προβαίνει σε ελέγχο ταυτοποίησης, ενημερώνει τον συναλλασσόμενο περί του κειμένου της Υ.Δ, κατόπιν εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (ΟΠΣ) και καταχωρεί τη δήλωση παρουσίας του στο μητρώο του.

        Σημειώσεις Κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού, η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με την επιβεβαίωση ανάγνωσης τους κειμένου της ΥΔ ή και μέσω της πλατφόρμας OAEDapp για κινητά τηλέφωνα και tablets.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή της εκτυπωμένης δήλωσης παρουσίας ως αποδεικτικό παρουσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η δήλωση της παρουσίας εκτυπώνεται δις σε έντυπη μορφή, υπογράφεται από τον επιδοτούμενο άνεργο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του τα αναφερόμενα σε αυτή και παραλαμβάνει το 1 αντίτυπο ως αποδεικτικό παρουσίας

        Σημειώσεις Η δήλωση παρουσίας δεν εμποδίζεται στις περιπτώσεις συνδρομής λόγου αναστολής/διακοπής της επιδότησης (π.χ ανάληψη εργασίας, έναρξη επιτηδεύματος, ασθένεια, συνταξιοδότηση κλπ) προκειμένου να καταβληθεί η αναλογία των ημερών επιδότησης έως τη συνδρομή του λόγου.

        Όχι Ναι


       • Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων Πρόσβαση μέσω gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.