Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfaa8e190-30ab-44dc-b011-d91e839f48df 519456

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 ώρα

Περιγραφή

Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρύγου, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός τις προβλεπόμενης προθεσμίας (από 1.8 έως και 15.12 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 15 της αριθμ. 2454/235853/20-09-19 (Α΄ 3645) υπουργικής απόφασης

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ψηφιακή υπηρεσία δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών, να είναι κάτοχος κωδικών εισαγωγής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Οι παραγωγοί οίνου, που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή, τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου

       Ναι Ναι

      • 4 Ποσοτικές Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών. Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής και υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Ναι Ναι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου: α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής, β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί, γ) έχουν εγκριθεί/λάβει οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του μέτρου της «πρώιμης συγκομιδής» στην εν λόγω αμπελοοινική περίοδο.

       Ναι Ναι

      • 6 Ιδιοκτησιακές Δήλωση αμπελουργικών προϊόντων υποβάλλεται για όλα τα αμπελοτεμάχια με μονοκαλλιέργεια αμπέλου, με οινοποιήσιμες ποικιλίες και με επιλογές που παραπέμπουν σε υφιστάμενη καλλιέργεια αμπέλου με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης προκειμένου να διατίθενται προς εμπορία τα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και να είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων, όταν η έκτασή τους είναι τουλάχιστον 500 τμ

       Ναι Ναι

      • 7 Ιδιοκτησιακές Για αμπελοτεμάχια για τα οποία έχει χορηγηθεί από τη ΔΑΟΚ άδεια φύτευσης αμπελώνα με οινοποιήσιμη ποικιλία, η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην οποία περιλαμβάνονται είναι ως ένα στρέμμα και στο Αμπελουργικό Μητρώο στο πεδίο «Δικαιώματα» είναι καταχωρημένη η επιλογή : ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, υποβάλλεται Δήλωση Συγκομιδής, αλλά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ούτε στο μέτρο «Πρώιμης Συγκομιδής» και τα παραγόμενα προϊόντα τους δεν διατίθεται προς εμπορία.

       Ναι Ναι

      • 8 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος από 11η Αυγούστου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 1 παρ. 1ζ και παράρτημα 1.8 3057/345752/2-12-2021 2021 5822 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. 2454/235853/20/09/2019 Υ.Α. με την αντικατάσταση του άρθρου 14 "Δηλώσεις συγκομιδής", αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας σε 15 Δεκεμβρίου του έτους και αλλαγές στις προϋποθέσεις υπόχρεων υποβολής δηλώσεων συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205822

       ΑΔΑ ΨΞΔ44653ΠΓ-ΨΦΔ

      • Υπουργική Απόφαση 14 2454/235853/20-09-19 2019 3645 Β

       Περιγραφή Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203645

       ΑΔΑ 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2

      • Κανονισμός 33 273 2018

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0273-20190613&qid=1665257418777&from=EL

      • Κανονισμός 24 274 2018

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0274-20210629&qid=1665257589790&from=EL

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης εγγράφεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

       Σημειώσεις Ο χρήστης δηλώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 3 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερες από μία ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, χρειάζεται να επιλέξει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Συμπλήρωση όλων των πεδίων που απαιτούνται ανά αμπελοτεμάχιο.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία διαλειτουργεί με την υπηρεσία του Αμπελουργικού Μητρώου και τα στοιχεία του χρήστη αναφορικά με τα αμπελοτεμάχια, είναι προσυμπληρωμένα.

       Όχι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οριστικοποίηση της δήλωσης μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής ήτοι, έως 15/12 τρέχοντος έτους.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης αμπελουργικών προϊόντων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.