Δήλωση τόπου συμφερόντων Αστυνομικού Προσωπικού και Ειδικών Φρουρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9947b65d-e914-4f40-8062-b19e35550089 388053

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Όλοι οι αστυνομικοί μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β, καθώς και οι ειδικοί φρουροί, υποβάλλουν δήλωση του τόπου συμφερόντων τους. Αλλαγή του τόπου των συμφερόντων επιτρέπεται μόνο ύστερα από νέα δήλωση του αστυνομικού ή ειδικού φρουρού και δικαιολογείται μόνο μία (1) φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση ΘεραπείαςΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διαδικασία Δήλωσης Τόπου Συμφερόντων Αστυνομικού Προσωπικού και Ειδικών Φρουρών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη


        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Προϋπηρεσίας Οι δηλούντες τόπο συμφερόντων είναι οι αστυνομικοί μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β, καθώς και οι ειδικοί φρουροί.


        Όχι Όχι

       • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη

        Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου στην περίπτωση που ως τόπος συμφερόντων του επιλεχθεί ο τόπος γέννησής του. Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της συζύγου του ενδιαφερόμενου στην περίπτωση που ως τόπος συμφερόντων του επιλεχθεί ο τόπος γέννησης συζύγου.


        Όχι 1275

       • 2 Τίτλοι ιδιοκτησίας Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ως τόπος συμφερόντων επιλεχθεί ο τόπος στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ενδιαφερόμενος, ο/η σύζυγός του ή οι γονείς του ιδίου απαιτείται αντίστοiχος τίτλος ιδιοκτησίας.


        Όχι 2905

       • 3 Τόπος Υπηρεσίας ιδίου. Άλλο

        Τόπος Υπηρεσίας ιδίου.        Σημειώσεις: Υφίσταται δυνατότητα δήλωσης ως τόπο συμφερόντων από τον ενδιαφερόμενο, του τόπου όπου υπηρετεί (στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα λοιπά κριτήρια επιλογής τόπου συμφερόντων).


        Όχι 7475

       • Προεδρικό Διάταγμα 2,5 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Έννοια όρων και διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • Προεδρικό Διάταγμα 2,4 211 2005 254 Α

        Περιγραφή Έννοια όρων και διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

       • 1 Υποβολή δήλωσης τόπου συμφερόντων        Σημειώσεις Ο κάθε αστυνομικός ή ειδικός φρουρός δηλώνει τόπο συμφερόντων.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος της δήλωσης και των προσκομισθέντων αποδεικτικών εγγράφων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος της δήλωσης και βεβαίωση της ακρίβειας του περιεχομένου και των προσκομισθέντων αποδεικτικών εγγράφων από το Διοικητή-Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου.

        Σημειώσεις Ο διοικητής αξιωματικός της Υπηρεσίας προβαίνει στον έλεγχο της δήλωσης και με πράξη του στο σώμα αυτής βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου της, δικαιούμενος να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά την κρίση του στοιχεία προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει νέα δήλωση. Αν ο ενδιαφερόμενος εμμένει στην ανακριβή δήλωσή του ή αρνείται να υποβάλει νέα, θεωρείται ότι υπηρετεί στον τόπο των συμφερόντων του. Οι δηλώσεις των διοικητών Υπηρεσιών ελέγχονται από τον διοικητή του αμέσως ιεραρχικά προϊστάμενου κλιμακίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αλλαγής του τόπου συμφερόντων.

        Όχι Όχι


       • 3 Ιεραρχική υποβολή δήλωσης τόπου συμφερόντων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ιεραρχική υποβολή δήλωσης τόπου συμφερόντων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει τη δήλωση, την προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση μη καταχώρισης του τόπου συμφερόντων ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.