Δήλωση υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές σε ειδική ηλεκτρονική πύλη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f8ea0f0-12e9-4697-81c9-999270ad9b31 180012

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εισαγγελίες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση υποψηφιοτήτων (κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων) για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, στην ειδική ηλεκτρονική πύλη, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

09/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση συμμετοχής στις εκλογές

Σημειώσεις

Τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλλουν τις γραπτές δηλώσεις συμμετοχής στις εκλογές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφιοτήτων

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός λειτουργίας και χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,,


      • 1 Χρονικές Η εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Το όνομα και το έμβλημα του κόμματος για όλη την Επικράτεια, η προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για όλη την επικράτεια, το όνομα και το έμβλημα των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων. Άλλο δικαιολογητικό

       Το όνομα και το έμβλημα του κόμματος για όλη την Επικράτεια, η προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για όλη την επικράτεια, το όνομα και το έμβλημα των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπεύθυνου για την κατάρτιση του συνδυασμού. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπεύθυνου για την κατάρτιση του συνδυασμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κόμματος, του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, του συνασπισμού ανεξαρτήτων. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κόμματος, του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, του συνασπισμού ανεξαρτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 30 4648 2019 205 Α

       Περιγραφή Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

      • 1 Δήλωση Συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλλουν τις γραπτές δηλώσεις συμμετοχής στις εκλογές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση Δήλωσης και Παροχή Δικαιώματος Πρόσβασης στην Ηλ. Πύλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Αρείου Πάγου, καταχωρίζουν στην εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων τα στοιχεία των γραπτών δηλώσεων συμμετοχής και παρέχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, στον υπεύθυνο κατάρτισης του συνδυασμού και στον χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση υποψηφίων - δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, καταχωρίζει τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, ανά εκλογική περιφέρεια, και υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Επικύρωση Υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε υποψήφιος συνδέεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την υποψηφιότητά του.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή Συνδυασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος για την κατάρτιση του συνδυασμού, μετά τον συνολικό έλεγχο του συνδυασμού και των υποψηφίων του, υποβάλει επίσημα τον συνδυασμό στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος και Ανακήρυξη Συνδυασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Αρείου Πάγου ελέγχουν τους συνδυασμούς υποψηφίων, ολοκληρώνουν τη διαδικασία αποδοχής ή μη αποδοχής των υποψηφίων και προχωρούν στην ανακήρυξη των συνδυασμών.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.