Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17dcb56c-94b5-4351-8e98-f9201a568a9d 955015

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση δελτίων (κουπονιών) για τα παρακάτω προγράμματα του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας :

1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο περιλαμβάνει διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα.

2. Πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας.

3. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις).

4. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Ο αριθμός των δικαιούχων ανά πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο, την ίδια περίπου χρονική περίοδο.

Για το έτος 2023, οι δικαιούχοι των περ. 1. και 2. του προγράμματος κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023 , από όλες τις περιοχές της χώρας, που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, δικαιούνται μέχρι έντεκα (11) ημέρες (10 διανυκτερεύσεις ). Οι δικαιούχοι της περ. 2. του προγράμματος ιαματικού τουρισμού δικαιούνται παράλληλα με τις δέκα (10) διανυκτερεύσεις, δωρεάν πραγματοποίηση έως 10 απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2023 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής:

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός ανέρχεται στις πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα, εκ των οποίων:

α) Πενήντα χιλιάδες (50.000) άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) συνταξιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις διακοπές απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού,

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

2. Για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πραγματοποίησης εκδρομών εντός της χώρας με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία, ο αριθμός ανέρχεται στα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) άτομα.

3. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θέατρα, ο αριθμός ανέρχεται στα τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (32.500) άτομα.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕ δημιουργείται ενιαίο αρχείο (μητρώο) δικαιούχων, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), δια των συναρμοδίων Διευθύνσεων/ Υπηρεσιών του, το οποίο εν συνεχεία αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όσοι περιλαμβάνονται στο ως άνω αρχείο (μητρώο).

3. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου για κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

4. Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομικού τουρισμού οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

5. Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

6. Για τα προγράμματα κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι, μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία από τα ΚΕΠ, από την έναρξη των προγραμμάτων και μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Για το έτος 2023, ως χρονική περίοδος παραλαβής των δελτίων από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, καθορίστηκε το χρονικό διάστημα από 10/07/2023 έως και 30/08/2023.

7. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους αναφοράς και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών. Για το έτος 2023 η ημερομηνία έναρξης διανομής των αδιάθετων δελτίων ήταν η 04/09/2023.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της δικαιούχου στα προγράμματα ΛΑΕ.

Σημειώσεις

1. Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτούμενο από αυτόν, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής Κ.Ε.Π.), όπου ο/η ενδιαφερόμενος-η προσέρχεται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των τυχόν προστατευόμενων μελών (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ.

Για το έτος 2023 η υποβολή αιτήσεων γινόταν από 06-06-2023 έως και 26-06-2023 στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

2. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς τον ΟΠΕΚΑ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των έμμεσων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς ένταξης στα Προγράμματα της παρούσας.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τη συμμετοχή στα προγράμματα, καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ και εξειδικεύονται με αποφάσεις του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

5. Ζευγάρι δικαιούχων. Σε περίπτωση που ζευγάρι συζύγων είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υποβάλλονται δύο χωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου (συζύγου) και να έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους τα προγράμματα με την ίδια σειρά προτεραιότητας.

6. Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας

Στην περίπτωση συνταξιούχου, λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του/της, υποβάλλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή, αν η χήρα/ος είναι δικαιούχος δηλώνεται ως άμεσο μέλος, ενώ αν η χήρα/ος δεν είναι δικαιούχος, το ορφανό τέκνο δηλώνεται ως άμεσο μέλος και τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για Κοινωνικό /Ιαματικό /Εκδρομικό Τουρισμό και δελτία Θεάματος

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές 1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου για το έτος 2023 έχουν: α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει, β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2022) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής, γ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, δ) οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, ε) τα μέλη των οικογενειών των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν: Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές. Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, η οποία για τα έμμεσα μέλη απορρέει από δικαιούχο του ΛΑΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Δικαίωμα χορήγησης κουπονιού χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στη διαδιακασία της κλήρωσης, σε όλα τα προγράμματα τουρισμού της Αγροτικής Εστίας έχουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

       Ναι Ναι

      • 3 Παροχής στοιχείων Για τη χορήγηση δελτίων των προγραμμάτων τουρισμού (με κλήρωση ή με σειρά προτεραιότητας), θα πρέπει οι δικαιούχοι κληρωθέντες να προβούν αρχικά σε κράτηση δωματίου σε ένα από τα συμβεβλημένα κατάλυματα και ακολούθως στην καταχώριση των στοιχείων κράτησης του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΟΠΕΚΑ, είτε οι ίδιοι εφόσον έχουν τη δυνατότητα, είτε μέσω των ΚΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, παραλαβής των δελτίων, διανομής των τυχόν αδιάθετων δελτίων και η χρονική ισχύς των δελτίων καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται κάθε έτος, την ίδια περίπου χρονική περίοδο.

       Όχι Όχι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα, ακόμα κι αν είναι μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Αν διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος της παροχής και το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται να αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ έως και τα επόμενα τρία (3) έτη.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού έτους 2023, δεν δικαιούνται κατά την χρονική διάρκεια του προγράμματος, να κάνουν χρήση και της παροχής του εκδρομικού τουρισμού και αντίστροφα. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού ή εκδρομικού τουρισμού έτους 2023, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του ΛΑΕ.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του ΟΠΕΚΑ κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων, καθώς ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί, οποτεδήποτε, δειγματοληπτικούς ελέγχους με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση ή μη των όρων των προγραμμάτων.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ή τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του: α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Όχι Όχι

      • 9 Ηλικιακές Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2019 και μετά) διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περίπτωση που προστίθεται κλίνη για τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος επιβαρύνεται με το 50% της οικονομικής συμμετοχής του ενός γονέα και δικαιούται έκπτωσης 50% επί της τιμής πόρτας για το πρωινό. Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2018), θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού.

       Όχι Όχι

      • 10 Χωροταξίας Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση του δελτίου σε τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωμόπολη, χωριό).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές 7. Απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία στην κράτηση των δωματίων ιδίως μέσω τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων. Οι σχέσεις (κρατήσεις, ακυρώσεις, προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ.) του δικαιούχου - κοινωνικού τουρίστα με τα τουριστικά καταλύματα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, απόφαση 503007) και τις λοιπές ισχύουσες, για τα τουριστικά καταλύματα, διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 12 Απώλειας Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/elektronike-diakubernese-koinonikes-asphalises-edika-ae/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)}.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7210

      • 3 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της. Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει. (Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-83 Α/10-5-18)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Υπουργική Απόφαση 45764 2023 3042 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203042

      • Εγκύκλιος 09-51202 2023

       Περιγραφή Προγράμματα Αγροτικής Εστίας έτους 2023

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%226%CE%9C%CE%94946%CE%9C9%CE%97%CE%93-%CE%A5%CE%97%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΜΔ946Μ9ΗΓ-ΥΗΨ

      • Εγκύκλιος 09-51119 2023

       Περιγραφή Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής και επιδότησης των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών στο πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%229%CE%A09046%CE%9C9%CE%97%CE%93-64%CE%A9%22&page=0

       ΑΔΑ 9Π9046Μ9ΗΓ-64Ω

      • Προεδρικό Διάταγμα 77 2023 130 Α

       Περιγραφή Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, όπως ισχύει. Άρθρο 2 : Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Σύσταση Γενικών Γραμματειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100130

      • 1 Ηλεκτρονική αναζήτηση του ενδιαφερόμενου με ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ και προσκομίζει αποδεικτικό ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ, βάσει του οποίου ο υπάλληλος εκτελεί αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

       Σημειώσεις Ο έλεγχος για το δικαίωμα συμμετοχής του στα προγράμματα Κοινωνικού /Ιαματικού/Εκδρομικού Τουρισμού και Θεάματος, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με την καταχώριση του ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται ως δικαιούχος, ο υπάλληλος του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής του.

       Ναι Όχι


      • 3 Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν κατά την αναζήτηση του ενδιαφερόμενου, η εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ επιστρέφει αρνητικό αποτέλεσμα ή εμφανίζεται ως μη δικαιούχος, η υποβολή της αίτησης συμμετοχής δεν είναι δυνατή. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του Φορέα για περισσότερες πληροφορίες.

       Ναι Ναι


      • 4 Αναζήτηση αποτελεσμάτων κλήρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά την προβλεπόμενη περίοδο διανομής των κουπονιών στους κληρωθέντες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με τον ΑΜΚΑ του συμμετέχοντα ή τον αριθμό της αίτησής του αν ανήκει στους κληρωθέντες.

       Σημειώσεις Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

       Όχι Όχι


      • 5 Εύρεση του δικαιούχου στους κληρωθέντες για δελτία τουρισμού ή και για δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση κλήρωσης του δικαιούχου στο πρόγραμμα για δωρεάν δελτία Θεάματος (είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά της κλήρωσής του σε άλλες παροχές ΛΑΕ), το δελτίο εκτυπώνεται, θεωρείται άμεσα από τον υπάλληλο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο δικαιούχος κληρώθηκε σε κάποιο από τα προγράμματα τουρισμού, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τον ενημερώνει ότι θα πρέπει μέχρι το πέρας της προθεσμίας της διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ να έχει προβεί σε κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και ακολούθως σε καταχώριση της κράτησης ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

       Σημειώσεις Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων καταλυμάτων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

       Ναι Όχι


      • 6 Εκτύπωση δελτίου/ων Θεάματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση κλήρωσης του δικαιούχου για δωρεάν δελτία Θεάματος, ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει τα δελτία για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχουν

       Ναι Όχι


      • 7 Θεώρηση δελτίων Θεάματος


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ επιθέτει σφραγίδα, υπογράφει τα δελτία θεάματος και τα παραδίδει στον δικαιούχο.

       Σημειώσεις Η λίστα με τα συμβεβλημένα Θέατρα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

       Ναι Όχι


      • 8 Ο δικαιούχος δεν κληρώθηκε αλλά δύναται να παραλάβει κουπόνι μετά το πέρας της προθεσμίας, με σειρά προτεραιότητας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετα κουπόνια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη μη κλήρωσή του για το τρέχον έτος. Ο υπάλληλος τον ενημερώνει επίσης για τη δυνατότητα να του χορηγηθεί δελτίο μετά το πέρας της προθεσμίας διανομής τους στους κληρωθέντες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα δελτία και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/

       Ναι Όχι


      • 9 Καταχώριση στοιχείων κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική καταχώριση της κράτησής του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει μέσω του ΚΕΠ.

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή για την καταχώριση των στοιχείων της κράτησης και συμπληρώνει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία του καταλύματος και το χρονικό διάστημα της κράτησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Εκτύπωση του δελτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο δικαιούχος του δελτίου (μέσω κλήρωσης ή με σειρά προτεραιότητας) έχει πραγματοποιήσει κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το κουπόνι του ενδιαφερόμενου και των μελών της οικογενείας του.

       Σημειώσεις Τα κουπόνια είναι διαθέσιμα για εκτύπωση μέσα σε περίπου 30 λεπτά από την επιτυχή καταχώριση των στοιχείων της κράτησης στην ειδική εφαρμογή. Τα δελτία εκτυπώνονται άπαξ και είναι αυστηρά προσωπικά. Τα στοιχεία του καταλύματος θα πρέπει να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο δελτίο προκειμένου αυτό να είναι έγκυρο.

       Όχι Όχι


      • 11 Θεώρηση του δελτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιθέτει σφραγίδα, υπογράφει τα δελτία κοινωνικού τουρισμού και τα παραδίδει στον δικαιούχο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.