Διάλυση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e80d978-5c8e-4489-8c6a-6ecc2ae26aa4 389785

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ώρες

Περιγραφή

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις διαλύονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4703/2020, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, προκειμένου για τις περιοχές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, του οικείου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή σε περιπτώσεις που η συνάθροιση πραγματοποιείται σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσότερων τη μίας Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας του και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας σε κάθε περίπτωση που η συνάθροιση πραγματοποιείται εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας της οικείας Διεύθυνσης. Στην περίπτωση που η συνάθροιση πραγματοποιείται σε περιοχή περισσότερων της μίας Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων η απόφαση διάλυσης λαμβάνεται από τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιείται σε περιοχή που περιλαμβάνεται στους τομείς Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τομείς αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4249/2014, η απόφαση διάλυσης λαμβάνεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ομοίως, δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός περιοχών αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαλύονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Λιμενάρχη. Εφόσον τα μέτρα αστυνόμευσης και τάξης λαμβάνονται υπό τις εντολές Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η απόφαση διάλυσης λαμβάνεται από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

Παρατηρήσεις

Κάθε απόφαση διάλυσης της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και κοινοποιείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάλυση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Η δημόσια υπαίθρια συνάθροιση πραγματοποιείται παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης του άρθρου 7 του ν. 4703/2020.


       Όχι Όχι

      • 2 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Οι συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε σχέση με αυτή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4703/2020.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Ναι Ναι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μετατρέπεται σε βίαιη με τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως επιθέσεων κατά προσώπων, εμπρησμών, φθορών δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, βιαιοπραγιών κατά της αστυνομικής δύναμης και ιδίως σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί, φωτοβολίδες, αιχμηρά αντικείμενα ή από τη συνέχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος κατά της ζωής ή σωματική βλάβη.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Η δημόσια υπαίθρια συνάθροιση πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4703/2020, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Ναι Ναι

      • Νόμος 9 4703 2020 131 Α

       Περιγραφή Διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100131

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 73 2020 167 Α

       Περιγραφή Διαδικασία τρόπος και μέσα διάλυσης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100167

      • 1 Αίτημα - υποδείξεις του επικεφαλής της δημόσιας δύναμης προς τον οργανωτή πριν από κάθε άλλη ενέργεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Πριν από την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ζητά από τον οργανωτή να αποκαταστήσει την ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης ή να ανακοινώσει τη λήξη αυτής στους συμμετέχοντες, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα και ήσυχα από τον χώρο πραγματοποίησής της.

       Όχι Όχι


      • 2 Άρνηση ή αδυναμία ανταπόκρισης του οργανωτή στο αίτημα του επικεφαλής της δημόσιας δύναμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του οργανωτή να ανταποκριθεί στο ανωτέρω αίτημα, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής προσκαλεί στον τόπο της συνάθροισης τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, στον οποίο ανακοινώνει ότι συντρέχει περίπτωση διάλυσης. Εν συνεχεία, με την παρουσία και τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πρωτοδικών, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ανακοινώνει στους μετέχοντες τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ή να συνεχισθεί η συνάθροιση και τους προσκαλεί με τη χρήση μεγαφώνου ή άλλου πρόσφορου μέσου να απομακρυνθούν άμεσα και ήσυχα από τον χώρο πραγματοποίησης της, επισημαίνοντας τις κυρώσεις πουπροβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η υπόδειξη για διάλυση της συνάθροισης και απομάκρυνσης των συμμετεχόντων επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνέχιση της Συνάθροισης και μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις υποδείξεις του επικεφαλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Εφόσον η συνάθροιση συνεχίζεται και οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις για διάλυση της συνάθροισης και εκούσια απομάκρυνσή τους, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής υλοποιεί την απόφαση για τη διάλυση της συνάθροισης, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας, ιδίως, τον αριθμό των συμμετεχόντων, την ένταση που επικρατεί και τη βαρύτητα των αξιοποίνων πράξεων που τελούνται ή που η τέλεσή τους πιθανολογείται βασίμως.

       Σημειώσεις Για τη διάλυση της συνάθροισης χρησιμοποιούνται από την αστυνομική ή λιμενική αρχή τα πλέον πρόσφορα, αναγκαία και ανάλογα προς την περίσταση νόμιμα μέσα.

       Όχι Όχι


      • 4 Εντολή διάλυσης μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων ήπιας διευθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η διάλυση της συνάθροισης πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ρητής εντολής του επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, η οποία δίδεται και εκτελείται μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου και ως εκ τούτου έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ήπιας διευθέτησης του ζητήματος με εκούσια αποχώρηση των συναθροισθέντων. Οποιαδήποτε ενέργεια της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την υλοποίηση της εντολής διάλυσης της συνάθροισης τελεί υπό τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και διακόπτεται άμεσα με την εξάλειψη του λόγου που επέβαλε την εκδήλωσή της.

       Σημειώσεις Αρμόδια για τη διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή με σύμφωνη γνώμη του παριστάμενου αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας και ιδίως, σε περιπτώσεις διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ή σε περιπτώσεις γενικευμένων επεισοδίων, εφόσον δεν παρίσταται αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών, η απόφαση διάλυσης της συνάθροισης λαμβάνεται από τον επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης με παράλληλη αμελλητί ενημέρωση του αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.