Διαγραφή Αξιωματικού ή Πυρονόμου από τη Δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος Λόγω Θανάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9bf2cb41-56c2-44ea-a428-a59bd80b2743 924156

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαγραφή εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού από τη Δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και τις βαθμολογικές μεταβολές αυτού σε περίπτωση θανάτου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο θάνατος υπαλλήλου αναφέρεται με το συντομότερο μέσο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο διατάσσει τη διαγραφή του από τη δύναμη του Σώματος από την επομένη του θανάτου του, καθώς και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του υπαλλήλου.

Επιπλέον σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού (άρθρο 76 του ν.4662/2020) απονέμεται προαγωγή του επόμενου βαθμού της προηγούμενης του θανάτου ημέρας.

Ειδικά, σε περίπτωση θανάτου δόκιμου Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμου ή δόκιμου Ανθυποπυραγού ένεκα της υπηρεσίας, απονέμεται τιμητική προαγωγή του βαθμού του Ανθυποπυραγού της προηγούμενης του θανάτου ημέρας. Σε περίπτωση θανάτου Αξιωματικού ένεκα της υπηρεσίας απονέμεται τιμητική προαγωγή στον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας του της προηγούμενης του θανάτου ημέρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Διαγραφή Αξιωματικού ή Πυρονόμου από τη Δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος Λόγω Θανάτου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαγραφή από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω θανάτου και επακόλουθες βαθμολογικές μεταβολές

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού από τη Δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος Λόγω Θανάτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο υπάλληλος που απεβίωσε πρέπει να ήταν εν ενεργεία πυροσβεστικός υπάλληλος.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Προεδρικό Διάταγμα 129 210 1992 99 Α

       Περιγραφή Π.Δ. 210/1999 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος" - άρθρο 129 "Θάνατος πυροσβεστικού υπαλλήλου"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100099

      • Νόμος 111, 130, 172 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Ν. 4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 111 "Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων"- άρθρο 130 "Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων" - άρθρο 172 "Ηθικές και υλικές αμοιβές"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Ν.Δ. 343/1969 "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • 1 Γνωστοποίηση θανάτου πυροσβεστικού υπαλλήλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αναφοράς, από την Υπηρεσία του αποβιώσαντος, στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία γνωστοποιείται ότι πυροσβεστικός υπάλληλος, απεβίωσε.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διαταγής διαγραφής αποβιώσαντος από το Πυροσβεστικό Σώμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση διαταγής διαγραφής του αποβιώσαντος από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος την επομένη του θανάτου ημέρα, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

       Σημειώσεις Στην ανωτέρω διαταγή εντέλλεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του αποβιώσαντος να διενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση Ε.Δ.Ε., προς εξακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του π.δ. 210/1992.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση από το οικείο Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση του αποβιώσαντος πυροσβεστικού υπαλλήλου για προαγωγή, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4662/2020, από το οικείο Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού απονέμεται προαγωγή του επόμενου βαθμού της προηγούμενης του θανάτου ημέρας, (λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4662/2020). Ειδικά, σε περίπτωση θανάτου δόκιμου Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμου ή δόκιμου Ανθυποπυραγού ένεκα της υπηρεσίας, απονέμεται τιμητική προαγωγή του βαθμού του Ανθυποπυραγού της προηγούμενης του θανάτου ημέρας. Σε περίπτωση θανάτου Αξιωματικού ένεκα της υπηρεσίας απονέμεται τιμητική προαγωγή στον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας του της προηγούμενης του θανάτου ημέρας.

       Όχι Όχι


      • 4 Προαγωγή του πυροσβεστικού υπαλλήλου λόγω θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του οικείου Συμβουλίου, ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 1 του ν.δ. 343/1969) προκειμένου να προαχθεί ο αποβιώσας πυροσβεστικός υπάλληλος.

       Σημειώσεις Η διαδικασία της προαγωγής πραγματοποιείται σε συνέχεια της ευμενούς κρίσης του οικείου Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση προαγωγής κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αποβιώσαντος και στις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες για ενημέρωση.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.