Διαγραφή πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων - πώληση σε αλλοδαπό ή πλειστηριασμός

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68ece49f-9174-4426-bc01-65cf83478717 577835

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

19

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο, λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς / είτε λόγω πλειστηριασμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαγραφής πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων, λόγω πώλησης σε αλλοδαπό ή συνεπεία πλειστηριασμού.

Σημειώσεις

Αίτηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο. Με την αίτηση επιστρέφεται στο νηολόγιο το έγγραφο εθνικότητας πλοίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων - πώληση σε αλλοδαπό ή πλειστηριασμός


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (261 Α`/1973).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ α) 10 Ευρώ για πλοιάρια και Φορτηγίδες β) 50 Ευρώ για πλοία Α’ Κλάσης (από 10-60 κόρους καθαρής χωρητικότητας) γ) 120 Ευρώ για πλοία Β’ Κλάσης (άνω των 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας). 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ιδιωτικό συμφωνητικό με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή - αγοραστή από Δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή - αγοραστή από Δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θεώρηση ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού από Δ.Ο.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Δήλωση φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. , για τα άνω των 10 Κόρων Καθαρής Χωρητικότητος (ισχύει 45 ημέρες). Δήλωση

       Δήλωση φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. , για τα άνω των 10 Κόρων Καθαρής Χωρητικότητος (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από ΟΤΕ ή ιδιωτική εταιρεία ραδιοεπικοινωνιών για το VHF (εφόσον το πλοίο φέρει). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από ΟΤΕ ή ιδιωτική εταιρεία ραδιοεπικοινωνιών για το VHF (εφόσον το πλοίο φέρει).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Φωτοτυπία του διαβατηρίου αγοραστή πλοίου/σκάφους. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία του διαβατηρίου αγοραστή πλοίου/σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται εφ’ όσον ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Φωτοτυπία Επαγγελματική άδεια σε ισχύ (Τουριστικά και αλιευτικά) Άδεια

       Φωτοτυπία Επαγγελματική άδεια σε ισχύ (Τουριστικά και αλιευτικά)       Σημειώσεις: Εφόσον το σκάφος (Τουριστικό και αλιευτικό) που πρόκειται να διαγραφεί έχει ανάλογη άδεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 9 Διαταγή έγκρισης διαγραφής από ΥΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ΄. Έγκριση

       Διαταγή έγκρισης διαγραφής από ΥΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ΄.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 10 Διασάφηση εξαγωγής, εφόσον ο αγοραστής δεν προέρχεται από κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγκριση

       Διασάφηση εξαγωγής, εφόσον ο αγοραστής δεν προέρχεται από κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 11 Εξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες – κατασχέσεις). Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Εξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες – κατασχέσεις).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γίνεται εφόσον στο νηολόγιο φαίνονται εγγεγραμμένα βάρη επί του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 12 Κατακυρωτική περίληψη πλειστηριασμού συμβολαιογράφου η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. για το Φ.Π.Α. (Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω πλειστηριασμού) Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Κατακυρωτική περίληψη πλειστηριασμού συμβολαιογράφου η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. για το Φ.Π.Α. (Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω πλειστηριασμού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο πλειστηριασμός έγινε στο εξωτερικό πρέπει ο τίτλος του πλειστηριασμού να είναι θεωρημένος από τον Έλληνα Πρόξενο ή να είναι θεωρημένος σύμφωνα με τη Δ.Σ. της ΧΑΓΗΣ 1961 (APOSTILLE) και να συνοδεύεται από γνωμοδότηση (ΟΡΙΝΙΟΝ) δικηγόρου ή Συμβολαιογράφου ότι ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός έγινε σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που συντελέστηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3139

      • 13 Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας. Για ελληνικές εταιρείες (πωλητής): α) Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή β) ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, ή γ) ΥΝΑΝΠ/ Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας. Για ελληνικές εταιρείες (πωλητής): α) Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή β) ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, ή γ) ΥΝΑΝΠ/ Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον οι συμβαλλόμενοι στην πώληση του πλοίου είναι εταιρείες, ανάλογα τη νομική μορφή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Πρακτικό εταίρων ή Δ.Σ. για πώληση πλοίου. Πρακτικό

       Πρακτικό εταίρων ή Δ.Σ. για πώληση πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρακτικό εταίρων εφόσον πρόκειται για εταιρείες ΕΠΕ - ΟΕ - Ετερόρρυθμες Εταιρείες- ΙΚΕ και από Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτική Εταιρεία και Ν.Ε.Π.Α., με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 15 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί. Πρακτικό

       Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις Ανώνυμες Εταιρείες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 16 Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 17 Για αλλοδαπές εταιρείες (αγοραστής): 1) Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Goodstanding) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Πιστοποιητικό

       Για αλλοδαπές εταιρείες (αγοραστής): 1) Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Goodstanding) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 18 Για αλλοδαπές εταιρείες (αγοραστής): Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Πρακτικό

       Για αλλοδαπές εταιρείες (αγοραστής): Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 19 Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Πληρεξούσιο

       Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5769

      • 20 Πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νομοθετικό Διάταγμα 18 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Υποβολή αίτησης διαγραφής από το νηολόγιο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δια ζώσης, ταχυδρομικά ή ψηφιακά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαγραφή πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο νηολόγιο είναι πλήρη και ορθά, τότε το πλοίο διαγράφεται.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.